Η ψυχική υγεία είναι ένα ζήτημα που ανέκαθεν απασχολούσε την κοινωνία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί το θέμα αυτό στη μετα-covid εποχή, όπου η καλή ποιότητα ζωής σε συνδυασμό με την συναισθηματική και κοινωνική επάρκεια ενός ατόμου, αποτελούν ζητούμενο της καθημερινής διαβίωσης των πολιτών σε οποιοδήποτε πλαίσιο ανήκουν.

.

Πώς όμως θα μπορούσαν διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα να ευδοκιμήσουν σε ένα στεγαστικό πλαίσιο, όπως μία δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ενηλίκων;

.

Η δυνατότητα παροχής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής μέσω διαδραστικών προγραμμάτων και ασχολιών σε τέτοιου είδους δομές, θα βοηθούσαν σημαντικά τα άτομα αυτά να νιώσουν πως βρίσκονται σε ένα ασφαλέστερο πλαίσιο , ενταγμένο στις επιταγές και ανάγκες της κοινωνίας μας , οξύνοντας έτσι τις ικανότητες που ο καθένας / καθεμιά ωφελούμενος/-η διαθέτει. Έτσι λοιπόν πέρα απο την απόκτηση γνώσεων, δημιουργούν στενές διαπροσωπικές σχέσεις, αποτελώντας σημαντικό προστατευτικό παράγοντα και προϋπόθεση για την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Οι προστατευτικοί παράγοντες σε ένα τέτοιο πλαίσιο προσφέρουν την ελπίδα ότι στους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται σε αυτήν, μπορούν να επιτύχουν στην αποστολή τους να προετοιμάσουν τους ωφελούμενους για να έχουν καλύτερη ψυχική υγεία και θετική προσαρμογή στην ζωή τους, ανεξαρτήτως των παραγόντων επικινδυνότητας που φέρουν φέρνουν μαζί τους.

.

Σκοπός μας λοιπόν, όντες εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής , είναι να μπορούμε να γνωρίζουμε τα ζητήματα ψυχικής υγείας των ανθρώπων αυτών, βοηθώντας τους μέρα με τη μέρα να βελτιώνονται και να εμπλουτίζουν την καθημερινότητα τους με ασχολίες που τους γεμίζουν και τους προσφέρουν χαρά και δημιουργικότητα. Τέλος , αντιλαμβανόμαστε πως η προστασία και ο σεβασμός της ψυχικής υγείας δεν είναι θέμα ανοχής αλλά θέμα βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, που οφείλουμε όλοι εμείς να σεβαστούμε .

.

Περογγιανάκη Γεωργία, Ειδικός Παιδαγωγός / Φροντίστρια στο Οικοτροφείο Α7 “Άγιος Μάρκος”, ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

.

.

Βιβλιογραφία:

  • Καρτασίδου, Λ. (2004). Μουσική εκπαίδευση στην ειδική παιδαγωγική, εκπαιδευτικές-θεραπευτικές προσεγγίσεις της μουσικής στην ευρύτερή της σημασία σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Εκδόσεις: ΤΥΠΩΘΗΤΩ
  • Ζήση Α. Αντιλήψεις και στάσεις της κοινότητας απέναντι στους ψυχικά πάσχοντες και την ψυχική διαταραχή: Ανασκόπηση εμπειρικών ευρημάτων και μεθοδολογικά ζητήματα. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών 2000, 103: 131-164.