«Το ψηφιακό χάσμα και η Τρίτη Ηλικία»

.

Στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον, η τεχνολογία έχει διαμορφώσει έντονα τον τρόπο ζωής, την εργασία και την κοινωνική σύνδεση. Ωστόσο, διακρίνουμε μια γενιά που συχνά νιώθει πως μένει πίσω στην προσπάθειά της να προλάβει αυτήν την τεχνολογική επανάσταση – την Τρίτη Ηλικία.

.

Η εν λόγω γενιά αντιμετωπίζει την πρόκληση της προσαρμογής σε έναν κόσμο που διακρίνεται για την ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας. Η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων και η προσπάθεια να προσαρμοστούν στη ροή των ψηφιακών καινοτομιών μπορεί να αντιμετωπιστεί με δυσκολία από πολλούς σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

.

Συναντούν αρκετά εμπόδια, μεταξύ των οποίων η περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πολλοί ηλικιωμένοι δεν έχουν προσιτή και αξιόπιστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση σε σύγχρονες συσκευές όπως smartphones, tablet ή υπολογιστές. Αυτό περιορίζει τη δυνατότητά τους να συνδεθούν με αγαπημένα πρόσωπα, να έχουν πρόσβαση σε ζωτικές πληροφορίες και να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές υπηρεσίες.

.

Σε πολλές περιπτώσεις, εκφράζουν δικαιολογημένες ανησυχίες σχετικά με την online ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Φοβίες σχετικά με την κλοπή ταυτότητας, τις απάτες και τις διαρροές δεδομένων, μπορούν να τους αποτρέψουν από το να συμμετέχουν σε online δραστηριότητες, όπως η online τραπεζική ή οι διαβουλεύσεις για την υγεία.

.

Επιπλέον, με την άνοδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των online εργαλείων επικοινωνίας, η κοινωνική απομόνωση είναι πλέον πιο προφανής. Η απομόνωση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα μοναξιάς και αποσύνδεσης από την κοινωνία. Οι άνθρωποι που δεν συμμετέχουν στην ψηφιακή επικοινωνία μπορεί να αισθάνονται αποκομμένοι από τον ρυθμό της σύγχρονης ζωής και να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επικοινωνία με τους συγγενείς και τους φίλους τους. Αυτό μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογική τους ευημερία.

.

Η αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί μια ολιστική προσέγγιση. Αρχικά, η δημιουργία προγραμμάτων ψηφιακής εκπαίδευσης, ειδικά σχεδιασμένων για την Τρίτη Ηλικία, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι στον ψηφιακό κόσμο. Αυτά τα προγράμματα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες της ηλικιακής ομάδας και να προσφέρουν σαφείς και βήμα-προς-βήμα οδηγίες για τη χρήση της τεχνολογίας. Αυτό συμπεριλαμβάνει την εκπαίδευση στη χρήση smartphones, υπολογιστών και δημοφιλών εφαρμογών, λαμβάνοντας υπόψη την περιορισμένη προηγούμενη εμπειρία τους σε αυτούς τους τομείς.

.

Σε ό,τι αφορά τις συσκευές και το λογισμικό, οι τεχνολογικές εταιρίες πρέπει να επικεντρωθούν στη σχεδίαση χρηστικών συσκευών και λογισμικού με απλά διασταυρούμενα περιβάλλοντα, μεγάλα γράμματα και σαφείς οδηγίες. Επιπλέον, η ανάπτυξη φωνητικής τεχνολογίας που θα βοηθά τους ηλικιωμένους στην εκτέλεση εργασιών χωρίς την ανάγκη πληκτρολόγησης, όπως η ρύθμιση υπενθυμίσεων, η κλήση τηλεφώνων και η αναζήτηση στο Διαδίκτυο, είναι ζωτικής σημασίας για τη διευκόλυνση της χρήσης τεχνολογίας από τους ηλικιωμένους.

.

Σε συνέχεια αυτού, σημαντική βελτίωση θα επιφέρει η πρόσβαση σε υπηρεσίες Τηλεϊατρικής. Η τηλεϊατρική παρέχει τη δυνατότητα στους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, να έχουν πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα, χωρίς την ανάγκη να μετακινούνται ή να έρχονται σε επαφή με πολυσύχναστα ιατρεία. Προάγοντας την τηλεϊατρική ως εναλλακτική επιλογή για ιατρική φροντίδα, μπορεί να διευρυνθεί η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στις πιο απομακρυσμένες περιοχές και σε αυτές όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη. Αυτό ενισχύει την κοινοτική υγεία και δημιουργεί αίσθημα συνδεσιμότητας μεταξύ των μελών της κοινότητας.

.

Έτσι, βλέπουμε έναν κόσμο που δεν αφήνει πίσω του την Τρίτη Ηλικία στην ψηφιακή εξέλιξη, αλλά την ενσωματώνει στην ψηφιακή κοινότητα. Αυτή η ενσωμάτωση δεν ενισχύει μόνο την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων αλλά επίσης δημιουργεί έναν κόσμο που προάγει την ψυχική υγεία και την ευημερία για όλες τις γενιές. Αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει την ισχυρή αφοσίωσή μας στην προώθηση της συνολικής ψυχοκοινωνικής ευημερίας και την κατανόηση ότι όλοι έχουμε ρόλο να διαδραματίσουμε σε αυτήν την προσπάθεια.

.

Δάφνη Αναγνωστοπούλου,

Διοικητικός, “IASIS | AT HOME”

.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  1. Pew Research Center. “Technology Use Among Seniors.” Pew Research Center, 2021.
  2. Anderson, Monica, and Andrew Perrin. “Tech Adoption Climbs Among Older Adults.” Pew Research Center, 2017.
  3. Czaja, Sara J., et al. “The Potential for Telehealth in the Home: Synthesis of Clinical Trials for Older Adults.” Telemedicine and e-Health, vol. 26, no. 3, 2020, pp. 237-248.
  4. National Institute on Aging. “Aging in Place: Growing Older at Home.” National Institute on Aging, 2021.
  5. AARP. “Aging in the Right Place.” AARP, 2021.

.