Η νοερή απεικόνιση είναι μια γνωστική τεχνική, που περιλαμβάνει τη δημιουργία ζωντανών νοητικών αναπαραστάσεων μιας έννοιας ή μιας κατάστασης/εμπειρίας.

.

Αυτή η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες πτυχές της ζωής μας και έχει πολλαπλά οφέλη για τη ψυχική και σωματική ευεξία, καθιστώντας την πολύτιμη δεξιότητα για άτομα που αναζητούν προσωπική και ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

.

.