Η έναρξη μιας σημαντικής συνεργασίας ξεκίνησε την Τετάρτη 09/06/21 μέσα από την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Μητροπολιτικού Κολλεγίου και της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.

Στην συνάντηση παρευρέθηκε εκ μέρους του Κολλεγίου ο κύριος Γιώργος Στεφάνου, Deputy Academic Director, Downtown Campus, ο Dr. Triant. Flouris, Vice President, Academic Affairs και η Dr. Μαρία Ρεκλεϊτη, Programme Leader, BSc Hons in Nursing, (Athens & Piraeus).

Την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ εκπροσώπησε ο Νίκος Μπαλτάς, Αντιπρόεδρος ΔΣ και Γενικός Διευθυντής του φορέα, ο Ιπποκράτης Ευσταθίου, Συντονιστής Κοινότητας και ο Πέτρος Πέτσης, υπεύθυνος νοσηλευτικής υπηρεσίας.

Αναλυτικότερα, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο  και η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ» συνεργάζονται αφού έλαβαν υπόψη ότι

Το Κολλέγιο έχει ως αποστολή μεταξύ άλλων:

 • τη διάχυση και την απήχηση της γνώσης στην κοινωνία μέσα από πολυμερή κανάλια επικοινωνίας και ανταλλαγής, και με γνώμονα την πολυπολιτισμική και δημοκρατική συνύπαρξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και το σεβασμό στο περιβάλλον.
 • την δημιουργία ενός ισχυρού αποτυπώματος στον δημόσιο βίο της χώρας, δίνοντας προτεραιότητα στην παιδεία, την κριτική σκέψη και την έρευνα προς όφελος της κοινωνίας.
 • την διαχρονική δέσμευση στον κοινωνικό ρόλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • την προώθηση της ποιοτικής διασύνδεσης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και έρευνας
 • την καλλιέργεια και προαγωγή των κοινωνικών επιστημών.
 • την ανάπτυξη σύγχρονων εκπαιδευτικών, θεωρητικών και ερευνητικών προσεγγίσεων
 • την καλλιέργεια της διεπιστημονικότητας
 • την προώθηση διεθνών συνεργασιών
 • τη διατήρηση στενών δεσμών με την κοινωνία
 • την έντονη ερευνητική δραστηριότητα

Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας σκοπεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των Μερών. το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει:

 1. Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω του σχεδιασμού, της από κοινού συγγραφής και της συνυλοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων.
 2. Την από κοινού διεξαγωγή ειδικών στοχευμένων ερευνών και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων μέσα από το εκπαιδευτικό κέντρο Edify Centre της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.
 3. Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας.
 4. Τη διάθεση εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία επιστημονικών κύκλων κατάρτισης, όπως ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, κ.λπ.
 5. Τη σύμπραξη των επιστημονικών στελεχών των δύο φορέων για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως Διά Βίου Μάθησης και Κατάρτισης Στελεχών του δημόσιου τομέα και ιδιωτικού τομέα.
 6. Την πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Κολλεγίου στους κόλπους των δομών, υπηρεσιών και προγραμμάτων της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.
 7. Την εθελοντική εργασία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Κολλεγίου στους κόλπους των δομών, υπηρεσιών και προγραμμάτων της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.
 8. Τη συν-διοργάνωση εξειδικευμένων εργαστηρίων και σεμιναρίων που αφορούν το πεδίο εφαρμογής της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, και τα λοιπά συναφή επιστημονικά πεδία (Δια Βίου Μάθηση, κ.λπ.)
 9. Την ανάπτυξη της επιστημονικής συνεργασίας μέσω της παραγωγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας, δεδομένων κ.λπ.
 10. Κάθε άλλη ερευνητική, ακαδημαϊκή, οργανωτική δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τα Μέρη.