ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ  42 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Απέναντι στην καθημερινά επιδεινούμενη κοινωνική και οικονομική κρίση, η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΙΑΣΙΣ»  ανέλαβε ενεργό δράση,  δημιουργώντας δομές αλληλεγγύης για αστέγους, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στέγασης και επανένταξης αστέγων στον νομό Εύβοιας και Αττικής, το οποίο στοχεύει:

  1. Στην στέγαση 42 αστέγων, που φιλοξενούνται σε Ξενώνες βραχείας φιλοξενίας και γενικά είναι πιστοποιημένοι ως άστεγοι από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αντιμετωπίζουν άμεσο πρόβλημα στέγασης, στερούνται οικονομικών και κοινωνικών πόρων, για εξασφάλιση χώρου διαμονής και των βασικών μέσων επιβίωσης και ταυτόχρονα βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης κοινωνικής ανάγκης.
  2. Στην επανένταξη της παραπάνω ομάδας στόχου, στον κοινωνικό ιστό μέσω της αξιοποίησης και εφαρμογής εργαλείων, μεθοδολογιών που παρήχθησαν στο πλαίσιο προγραμμάτων που υλοποίησε η ΑμΚΕ «ΙΑΣΙΣ» για ευάλωτα, άστεγα και άνεργα άτομα.

Το σχέδιο  υλοποιήθηκε από 22/1/2015-28/2/2019  στο πλαίσιο του προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη» και χρηματοδοτήθηκε  από πόρους της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, µε Αρχή ∆ιαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου ∆υναµικού (ΕΙΕΑ∆).