Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με την επωνυμία Δήμος Χαλκιδέων που εδρεύει στη οδό Ληλαντίων & Μεγασθένους 341 00 Χαλκίδα και η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  με την επωνυμία ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ που εδρεύει στη οδό Αχαρνών 297, Κάτω Πατήσια,  έχουν ξεκινήσει την συνεργασία για την υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο «Α για τον Άνθρωπο» που αφορά στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 29, με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κ.Παλαμά αρ. 6 – 8 . Το πρόγραμμα εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ Δ13/οικ.36900/2072/03.07.2018 Απόφαση Έγκρισης της Αναπληρώτριας ΥΕΚΑΚΑ.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η ένταξη για διάστημα έως και δεκαοκτώ (18) μηνών στο πρόγραμμα, 35 ατόμων που έχουν καταγραφεί από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα (τροχόσπιτα, αυτοκίνητα, αυτοσχέδιες κατασκευές, παραπήγματα, παράγκες, containers, ακατάλληλα για κατοίκηση κτίρια με βάση την κείμενη νομοθεσία) ή φιλοξενούνται σε  Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων ή Υπνωτήρια ή φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας ή φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν σπουδάζουν και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία. Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελούμενων, είναι υποχρεωτική η ένταξη ποσοστού 20%, στον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων.

Ειδικοί Στόχοι του Σχεδίου αποτελούν:

Ε.Σ. 1: Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας.

Ε.Σ. 2: Η κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης.

Ε.Σ. 3: Η ένταξη στο πρόγραμμα του συνόλου των ωφελούμενων του σχεδίου για διάστημα έως και δεκαοκτώ μηνών.

Ε.Σ. 4: Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελούμενων, η ένταξη υποχρεωτικά ποσοστού 20% κατ’ ελάχιστον, στον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης.

Ε.Σ. 5: Η ανάπτυξη συνεργειών με συναρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δικαιούχου και άλλων Δημοσίων Φορέων.

Κοινωνική επανένταξη των ωφελούμενων

Στοχεύοντας στην επιτυχή Εργασιακή Επανένταξη της ομάδας στόχου, ο Δήμος Χαλκιδέων σε συνεργασία με την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ θα προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες στους ωφελούμενους με σκοπό την ενδυνάμωσή τους και την υποστήριξη τόσο στο πεδίο ανεύρεσης εργασίας όσο και στο εργασιακό περιβάλλον:

 • Υπηρεσίες Ψυχο-κοινωνικής Υποστήριξης (ατομικές & ομαδικές)
 • Νομική Συμβουλευτική
 • Υπηρεσίες Διοικητικής υποστήριξης
 • Διασύνδεση του ωφελούμενου με άλλους κοινωνικούς φορείς
 • Εργασιακή Συμβουλευτική – Εκπαίδευση
 • Εργασιακή συμβουλευτική και επανένταξη στην αγορά εργασίας
 1. Συνεργασία με τα τοπικά Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ για παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής
 2. Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην εργασία,

iii. Πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες εύρεσης νόμιμης εργασίας και παρακολούθησης προγραμμάτων εκπαίδευσης / κατάρτισης,

 1. Αναζήτηση εργασίας που να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου,
 2. Υποβοήθηση των ωφελούμενων, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας (π.χ. σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, παροχή συμβουλών σε θέματα λογιστικά, φορολογικά, νομικά κλπ),
 3. Ειδική ατομική και ομαδική συμβουλευτική προετοιμασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας.

vii. Ενημέρωση τοπικής κοινωνίας και αναζήτηση συνεργασίας με εργοδότες

viii. Υποστήριξη και διαμεσολάβηση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη

 • Παρακολούθηση και υποστήριξη
 1. Παρακολούθηση και επικαιροποίηση του Σχεδίου Κοινωνικής Επανένταξης των ωφελούμενων
 2. Αξιολόγηση της πορείας κοινωνικής επανένταξης των ωφελούμενων

iii. Κατάρτιση πλάνου παρακολούθησης και υποστήριξης των ωφελούμενων μετά τη λήξη του προγράμματος