Ο Δήμος Περιστερίου, η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  με την επωνυμία ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «Έδρα», σε συνέχεια της πρωτοβουλίας της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και του προγράμματος «Α για τον Άνθρωπο», συμπράττουν για την υλοποίηση του Σχεδίου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΜΠΤΩ» που αφορά στο πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας του  Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με Αρχή Διαχείρισης το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.).

Το πρόγραμμα στοχεύει στην άμεση μετάβαση 42 ατόμων-οικογενειών/ 25 νοικοκυριών που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας ή Ξενώνες ύπνου ή έχουν καταγραφεί από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου ως άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα (τροχόσπιτα, αυτοκίνητα, αυτοσχέδιες κατασκευές, παραπήγματα, παράγκες, containers, ακατάλληλα για κατοίκηση κτίρια με βάση την κείμενη νομοθεσία) και δύναται άμεσα να επανενταχθούν, σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης.

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος αποτελούν :

 1. Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης (κάλυψη εξόδων ενοικίου, οικοσκευής & λειτουργικών αναγκών) και κοινωνικής φροντίδας,
 2. Η κινητοποίηση για επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης,
 3. Η ένταξη ποσοστού 20% του συνόλου των ωφελούμενων στον πυλώνα της εργασιακής επανένταξης, 4. Η ανάπτυξη συνεργειών με συναρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου και άλλων Δημόσιων Φορέων,
 4. Η διάρκεια του προγράμματος για το σύνολο των ωφελούμενων του σχεδίου αφορά για διάστημα έως και δεκαοχτώ μήνες.

Κοινωνική επανένταξη των ωφελούμενων

Στοχεύοντας στην επιτυχή Εργασιακή και Κοινωνική Επανένταξη της ομάδας στόχου, ο Δικαιούχος και οι Διαχειριστές του σχεδίου θα προσφέρουν τις παρακάτω υπηρεσίες στους ωφελούμενους με σκοπό την ενδυνάμωσή τους και την υποστήριξη τόσο στο πεδίο ανεύρεσης εργασίας όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον:

 • Υπηρεσίες Ψυχο-κοινωνικής Υποστήριξης (ατομικές & ομαδικές)
 • Νομική Συμβουλευτική
 • Υπηρεσίες Διοικητικής υποστήριξης
 • Διασύνδεση του ωφελούμενου με άλλους κοινωνικούς φορείς
 • Εργασιακή Συμβουλευτική – Εκπαίδευση
 • Εργασιακή συμβουλευτική και επανένταξη στην αγορά εργασίας
  • Συνεργασία με τα τοπικά Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ για παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής
  • Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην εργασία,
  • Πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες εύρεσης νόμιμης εργασίας και παρακολούθησης προγραμμάτων εκπαίδευσης / κατάρτισης,
  • Αναζήτηση εργασίας που να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου,
  • Υποβοήθηση των ωφελούμενων, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας (π.χ. σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, παροχή συμβουλών σε θέματα λογιστικά, φορολογικά, νομικά κλπ),
  • Ειδική ατομική και ομαδική συμβουλευτική προετοιμασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας.
  • Ενημέρωση τοπικής κοινωνίας και αναζήτηση συνεργασίας με εργοδότες
  • Υποστήριξη και διαμεσολάβηση μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη
 • Παρακολούθηση και υποστήριξη
  • Παρακολούθηση και επικαιροποίηση του Σχεδίου Κοινωνικής Επανένταξης των ωφελούμενων
  • Αξιολόγηση της πορείας κοινωνικής επανένταξης των ωφελούμενων
  • Κατάρτιση πλάνου παρακολούθησης και υποστήριξης των ωφελούμενων μετά τη λήξη του προγράμματος