«Δε θα έλεγα ότι είμαστε άτομα με ιδιαιτερότητες ή ιδιοτροπίες, αλλά άνθρωποι με μοναδικά χαρακτηριστικά…» είπε ο Α. Κ.

Η Ερευνητική Ομάδα της ΙΑΣΙΣ ΑμΚΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία τις συνεντεύξεις για να χαρτογραφήσει τις ανάγκες και τα αιτήματα που έχουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ως μέρος του καινοτόμου Ευρωπαϊκού προγράμματος Readjusting to Life (2022-11-TR01-KA204-7C4E38E2).

Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε περισσότερα από τις συνεντεύξεις.


“I would not say that we are people with peculiarities, but people with unique characteristics,” said A. K.

IASIS NGO Research Team successfully completed the interviews to map the needs and demands of people with disabilities, as part of the innovative European Readjusting to Life program (2022-11-TR01-KA204-7C4E38E2 ).

Stay tuned to learn more about the interviews.