Στις 20/4 με 29/4 πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο Ράφτη το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων Erasmus+ με τίτλο «Building Bridges III: Empowering youth through conflict management skills!» και κωδικό «2022-1-EL02-KA152-YOU- 000061349».

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 21 συμμετέχοντες από 4 διαφορετικές χώρες, Ελλάδα, Ουκρανία, Πορτογαλία και Κύπρο.

Στόχος του προγράμματος ήταν να μειώσει τις αρνητικές αντιδράσεις από την μη αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων και να καλλιεργήσει νέες στάσεις, δεξιότητες και αξίες ζωής που θα θέσουν τους νέους ικανούς να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν με έναν πιο υγιή, ειρηνικό και αποτελεσματικό τρόπο την οποιαδήποτε σύγκρουση θα παρουσιαστεί στην καθημερινή τους ζωή.