Η προσωπική ανάπτυξη περιλαμβάνει την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των έμφυτων ή επίκτητων δεξιοτήτων του ατόμου, σε πνευματικό, βιολογικό, κοινωνικό, συναισθηματικό και πνευματικό επίπεδο, ώστε να είναι εφικτή μια παραγωγική, δημιουργική και ικανοποιητική ζωή μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον που ζει ένας άνθρωπος!

.

Οι Ομάδες Φροντίζω συνεχίζονται και αυτή τη χρονιά στο Κέντρο Ημέρας ΙΑΣΙΣ!

.

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 πρόκειται να πραγματοποιηθεί online η ομάδα με τίτλο “Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων” και ώρες 10:00 – 13:00!

.

Δήλωση συμμετοχής: Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων – Μέθοδος Marte Meo

.

Δυο ημέρες πριν την διεξαγωγή του webinar θα σας αποσταλεί ο διαδικτυακός σύνδεσμος!

.