Η ερευνητική ομάδα της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ διεξήγαγε με επιτυχία το Focus Group με Youth Workers που είχε ως στόχο να συλλέξει τις εμπειρίες και τα συναισθήματά που βιώνουν όταν εργάζονται με τους ωφελούμενούς τους. Η δραστηριότητα ήταν μέρος του Ευρωπαϊκού Erasmus+ προγράμματος με το όνομα ACTin’Youth (2021-03-NL02-KA227-8466C4AD).

Μην χάσετε τα επόμενα βήματα!


Take a look!

IASIS NGO Research team successfully held a Focus Group to gather the experiences and feelings that Youth Workers have, while working with their beneficiaries! This activity was part of the ACTin’Youth Erasmus+ initiative in Europe (2021-03-NL02-KA227-8466C4AD).

Don’t miss the next steps!