Καθώς ανεβαίνει αισθητά η θερμοκρασία, είναι φανερό ότι περνάμε από τον χειμώνα απευθείας στο καλοκαίρι, προσπερνώντας την πλέον ξεχασμένη εποχή της άνοιξης. Αυτό είναι μία από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι επιδράσεις της οποίας γίνονται ολοένα και πιο αισθητές στην καθημερινότητα όλων μας.​


Σε μια προσπάθεια να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την κλιματική αλλαγή, η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, μέσω του «YOU.th RO.und TRIP for climate action» (YOUROTRIP) και του «Art in the Land II», δύο προγραμμάτων για τους νέους και το περιβάλλον, διοργάνωσε ένα street event στην πλατεία Μοναστηρακίου στις 17 Μαΐου 2022.​


Συγκεκριμένα, 25 νέοι από 5 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες καθώς και πολλοί εθελοντές των Κέντρων Νέων CONNECT YOUR CITY ενημέρωσαν και ευαισθητοποίησαν τον κόσμο για την κλιματική αλλαγή, ένωσαν τα χέρια και μέσω χορό-θεατρικών δρώμενων θέλησαν να δηλώσουν την υποστήιρξή τους και να στείλουν θετική ενέργεια στους αντιπροσώπους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων που παράλληλα, εκείνη τη στιγμή, παρουσίαζε τις προτάσεις χάραξης πολιτικής των νέων για την κλιματική δράση, στο Ευρωκοινοβούλιο.​


Εκατοντάδες περαστικοί ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν, ενώ δεν ήταν λίγοι και εκείνοι που έλαβαν μέρος στο χορό. Αξίζει να αναφερθεί ότι, στην εκδήλωση παρευρέθηκε η Αντιδήμαρχος του Δήμου Αθηναίων κ. Κατερίνα Γκαγκάκη, ενθουσιασμένη για την πρωτοβουλία των νέων, και υποστηρίζοντας την ανάγκη για την δράση για το κλίμα.​


Το YOUROTRIP είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ Support for Policy Reform – European Youth Together με κωδικό 614827-EPP-1-2019-1-EL-EPPKA3-EU-YTH-TOG που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.​


Το Art in the Land II είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγής νέων στο πλαίσιο του Erasmus+ με κωδικό 2020-1-EL02-KA105-005764 που χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.​

Μαρία Παππά – Υπεύθυνη Υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ

Νάσια Παραδείση – Ψυχολόγος στην Υπηρεσία «Κοινοτική Ψυχιατρική Φροντίδα» της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ