Ο εθελοντισμός αποτελεί μία πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς ενώ παράλληλα πρόκειται για ένα κίνημα που βρίσκει ολοένα και περισσότερους υποστηρικτές. Στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Α.μ.Κ.Ε.) ΙΑΣΙΣ, το δίκτυο εθελοντών μας και η διοργάνωση εθελοντικών δράσεων αποτελεί προτεραιτότητα. Ο φορέας διαθέτει περισσότερους από δύο χιλιάδες (2.000) εγγεγραμμένους εθελοντές-ντριες ενώ πενήντα (50) εθελοντές-ντριες εκπαιδεύονται και συμμετέχουν στις δράσεις μας σε εβδομαδιαία βάση, η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Ο φορέας ακολουθεί μία ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση των εθελοντών-ντριών. Κάθε εθελοντής-ντρια, προτού συμμετάσχει στην οποιαδήποτε δράση, παρακολουθεί μία εκπαίδευση διάρκειας τριάντα (30) ωρών, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

 • Γνωριμία με το έργο και τις δράσεις του φορέα
 • Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά – βιωματικά – ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια
 • Επίσκεψη στις κοινωνικές δομές που διαθέτει ο φορέας
 • Επιτόπια παρακολούθηση εργασίας (Job shadowing)

Η συμμετοχή των εθελοντών-ντριών στις δράσεις του φορέα έχει διττό όφελος. Αφενός, για τους εθελοντές-ντριες αφετέρου για τους άμεσους ωφελούμενους του φορέα και έμμεσα για την κοινότητα. Μέσω του εθελοντισμού ενισχύονται οι επικοινωνιακές και οι κοινωνικές δεξιότητες των εθελοντών-ντριών αλλά και των ωφελουμένων και εξαλείφεται το στίγμα. Οι εθελοντές-ντριες ενισχύουν το αίσθημα της αλληλεγγύης προς την κοινωνία, ενώ αποκτούν εφόδια που τους οφελούν τόσο στην προσωπική όσο και την επαγγελματική τους ζωή.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των εθελοντών-ντριών του φορέα μας ανήκει στο ηλικιακό φάσμα 18-34 ετών, και περιλαμβάνει άτομα και των δύο (2) φύλων και άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων. Τέλος, οι εθελοντές-ντριες πέρα από την πολύτιμη συνεισφορά τους στις στεγαστικές δομές του φορέα μας, συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό, την διοργάνωση και υλοποίηση εθελοντικών δράσεων κοινής ωφέλειας μέσω του Κέντρου Νέων CONNECT YOUR CITY. Οι δράσεις αυτές κατά κύριο λόγο αφορούν

 • Την διοργάνωση εκδηλώσεων όπως ημερίδες, street event, φεστιβάλ με θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας, της ανοχής στην διαφορετικότητα, την διαπολιτισμικότητα, το περιβάλλον, και γενικά πάνω σε θέματα που απασχολούν την νεολαία
 • Την συνεισφορά υλικών αγαθών και ειδών πρώτης ανάγκης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως προσφορά τροφίμων σε συνεργασία με το ΜΠΟΡΟΥΜΕ, και ειδών ρουχισμού σε συνεργασία με το Fabric Republic
 • Την συνεισφορά σε έκτακτες φυσικές καταστροφές: πιο συγκεκριμένα το δίκτυο εθελοντών του φορέα μας, προσέφερε σημαντική βοήθεια στους πλημμυροπαθείς στην Μάνδρα Αττικής το 2017, καθώς και στους πυρόπληκτους στη Ραφήνα, και το Μάτι Αττικής.

Ο φορέας μας είναι πιστοποιημένος φορέας εκπαίδευσης ασκούμενων φοιτητών του ανθρωπιστικού κλάδου, όπως ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κ.α.. Σε όλες τις δομές της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, φοιτητές από μεγάλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (όπως το Πάντειο Πανεπιστήμιο, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κ.α.) και αναγνωρισμένα Κολλέγια (όπως το Mediterranean College, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, το Aegean College) έχουν τη δυνατότητα να επιτελέσουν την πρακτική τους άσκηση. Το Επιστημονικό προσωπικό της διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση και κατάρτιση νέων επιστημόνων παρέχοντάς τους την ευκαιρία σύνδεσης τη θεωρητικής με την πρακτική τους κατάρτιση. Οι ασκούμενοι φοιτητές διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στις δράσεις του φορέα και έχουν πολλές ευκαιρίες για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που ο φορέας συμμετέχει ή υλοποιεί.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από αυτή την υπηρεσία μας, δημιουργούμε μία γέφυρα μεταξύ της ακαδημαϊκής παιδείας και της αγοράς εργασίας, καθώς συμβάλλουμε:

 •  στην ανάπτυξη των μαλακών – κοινωνικών (soft skills) αλλά και των επαγγελματικών δεξιοτήτων (hard skills) των νέων και στην παροχή εφοδίων για την ομαλότερη ένταξή τους στο εργασιακό, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον
 • στην υποβοήθηση των φοιτητών να ανακαλύψουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα σε χώρους εργασίας και έρευνας, ώστε να υποβοηθηθούν στην επιλογή της κατάλληλης επαγγελματικής κατεύθυνσης ή των μεταπτυχιακών τους σπουδών
 • στην εξοικείωση με την έρευνα, την τεχνολογία, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα
 • στην δημιουργία επαγγελματικών υγείας οι οποίοι εκπαιδεύονται ώστε μετέπειτα να μεταφέρουν την επαγγελματική φιλοσοφία, την μεθοδολογία και την τεχνογνωσία του φορέα στο μετέπειτα εργασιακό τους περιβάλλον.