Η Έρευνα σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου «Green Well Being» που εκπονείται από την Σύμπραξη πέντε επίτιμων φορέων, και αποτελεί το πρώτο βήμα του μεγάλου αυτού έργου!

.

Διαβάστε την έρευνα εδώ:

.