Στόχος των προγραμμάτων θα είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες, μέσω εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, που θα έχουν θετικό πρόσημο στην παραγωγικότητα τους στον χώρο εργασίας.

Η δράση απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18-29 ετών με στόχο την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων, μέσω εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, που θα έχουν θετικό πρόσημο στην παραγωγικότητα τους στον χώρο εργασίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω δράση έχουν όσα άτομα είναι άνεργοι και πληρούν τα εξής κριτήρια:

  • να έχουν ηλικία από 18 έως 29 ετών
  • να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α
  • να έχουν εκπαιδευτικό επίπεδο που δεν είναι ανώτερο της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΙΕΚ/ ΕΠΑΛ + ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ) ή  δεν είναι κατώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης/ Απόφοιτοι Λυκείου.

Η διάρκεια του προγράμματος ποικίλει ανάλογα με την επιλογή του θεματικού αντικειμένου, η οποία πραγματοποιείται βάσει επαγγελματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης.

Είμαστε εδώ για εσένα, για να λύσουμε οποιαδήποτε απορία, για να προχωρήσουμε από κοινού με τη διαδικασία της αίτησης, για επιπλέον διευκρινίσεις:.

Επικοινώνησε μαζί μας στo 218 218 2815 ή με email στο [email protected] ή στην παρακάτω φόρμα και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σου.