Η ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ αναζητά τις παρακάτω ειδικότητες με σκοπό να στελεχώσουν μια νέα κινητή μονάδα/κλιμάκιο στη Βόρεια Εύβοια.

Αναλυτικότερα η σύσταση του κλιμακίου αποτελείται από τις παρακάτω ειδικότητες:
  • Ψυχολόγος (Πλήρους Απασχόλησης)
  • Κοινωνικός Λειτουργός (Πλήρους Απασχόλησης)
  • Διοικητικός Υπάλληλος (Πλήρους Απασχόλησης)
  • Ψυχίατρος (Μερικής Απασχόλησης)
Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε ενδιαφερόμενο είναι να διαθέτει ενεργό πιστοποιητικό εμβολιασμού.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 2021.
Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.