Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ με πορεία 16 ετών στον χώρο της Ψυχικής Υγείας, της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και με ευρύ πεδίο δραστηριοποίησης στην υποστήριξη ευπαθών ομάδων αναζητά ένα νέο μέλος για να εργαστεί στην ομάδα μας στη Αθήνα. Πρόκειται για (1) θέση πλήρους απασχόλησης με αντικείμενο την οικονομική διαχείριση και την διαχείριση προμηθειών/αγορών.

Αναλυτικότερα,

Διοικητικός Υπάλληλος

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση προμηθειών που αφορούν σε πρώτες ύλες
 • Διαρκής έρευνα αγοράς και διαπραγμάτευση για την εξεύρεση νέων ειδών και προμηθευτών με σκοπό την βελτίωση υφιστάμενων συνεργασιών και δημιουργία νέων
 • Ζήτηση, παραλαβή και αξιολόγηση προσφορών, επικοινωνία με τα αρμόδια τμήματα για τυχόν απαιτούμενες διευκρινίσεις, παρακολούθηση παράδοσης
 • Διαχείριση συμβάσεων προμήθειας υλικών (καταχώρηση στοιχείων, έκδοση εντολών φόρτωσης, παρακολούθηση status των συμβάσεων)
 • Επικοινωνία με τις Αποθήκες για διευθέτηση θεμάτων παραλαβών
 • Επικοινωνία με προμηθευτές για επίλυση προβλημάτων και διευθέτηση θεμάτων που απορρέουν από συμβάσεις και προμήθειες υλικών
 • Συμμετοχή στη δημιουργία, βελτίωση και τήρηση διαδικασιών των Αγορών

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Ευχέρεια  σε χειρισμό προγραμμάτων ERP
 • Πολύ καλή γνώση  MS OFFICE

Δεξιότητες:

 • Άριστη χρήση, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα ανάπτυξης και διαχείρισης συνεργασιών
 • Συνέπεια στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος
 • Εργατικότητα, υπευθυνότητα, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Αναλυτική και κριτική σκέψη, ευγένεια, διακριτικότητα και έμφαση στην λεπτομέρεια
Προϋπόθεση: Κάτοχος Δελτίου ΟΑΕΔ
Τόπος εργασίας: Αθήνα

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα: