Νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης ανέργων και εργαζομένων!

.

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες!

.

Για ανέργους, με επίδομα ύψους 1000€, πατήστε εδώ:

.

Για εργαζόμενους, με επίδομα ύψους 1000€, πατήστε εδώ:

.

.