Στρατηγική συνεργασία που σηματοδοτεί «μια νέα εποχή κοινών δράσεων και συνεργειών που αφορούν την εκπαίδευση στον εθελοντισμό, τη διαχείριση κρίσεων και το συντονισμό εθελοντών, την εμβάθυνση των σχέσεων και τη συμβουλευτική υποστήριξη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οργάνωση των δομών εθελοντισμού, μέσα από συνέργειες και με άλλους θεσμικούς φορείς και οργανισμούς», υπέγραψαν οι δύο οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, η IΑΣΙΣ ΑΜΚΕ και η Ακαδημία Εθελοντισμού ΗELPHELLAS.

Η συνεργασία της ΙΑΣΙΣ και της HELPHELLAS, όπως δήλωσαν χαρακτηριστικά οι πρόεδροι των δύο οργανώσεων Νίκος Μπαλτάς και Γιώργος Γαμπιεράκης, «σηματοδοτεί μια νέα προσπάθεια για τη θεσμική αναβάθμιση του εθελοντισμού στη χώρα μας, ανοίγοντας νέους δρόμους για συνεργασίες και συμμαχίες και στο χώρο της κοινωνίας των πολιτών, φέρνοντας μια νέα αντίληψη κοινής συμπόρευσης με την πολιτεία, την περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία, ιδρύματα και θεσμικούς φορείς, ώστε να συμβάλλουν από κοινού στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής στη χώρα μας».

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΙΑΣΙΣ ιδρύθηκε το 2005. Όπως προσδιορίζει, βασικοί στόχοι του φορέα αποτελούν η παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, η παροχή ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, η δημιουργία ίσων ευκαιριών και νέων προοπτικών για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, η προαγωγή της ψυχικής υγείας, η παροχή ψυχιατρικής φροντίδας στην κοινότητα με βάση τις αρχές της κοινωνικής ψυχιατρικής και της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, παροχή εξειδικευμένων ψυχιατρικών υπηρεσιών και ψυχοεκπαιδευτικών παρεμβάσεων στα πρότυπα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων του φορέα υπολογίζεται από το 2006 έως σήμερα σε σε περισσότερα από 600.000 άτομα.

Η Ακαδημία Εθελοντισμού ΗΕLPHELLAS, όπως επισημαίνεται σε σχετική ενημέρωση, συνδέει για πρώτη φορά οργανωμένα τον εθελοντισμό με την εκπαίδευση ολιστικά προσφέροντας γνώσεις, δεξιότητες και πιστοποίηση σε ενεργούς πολίτες μέσω προγραμμάτων Διά βίου Μάθησης για όλες τις ηλικίες, εναρμονισμένα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ σε 20 διαφορετικές θεματικές ενότητες . Παράλληλα, αναφέρεται πως έχει σχεδιάσει ορισμένα εμβληματικά έργα όπως το Εθνικό Δίκτυο Πόλεων Εθελοντισμού ΕΘΕΛΩΠΟΛΙΣ, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Εθελοντών ΕΣΚΕΘ με το πρόγραμμα “HELP TO PROTECT” σε συνεργασία και με άλλες εθελοντικές οργανώσεις και προετοιμάζει την Τράπεζα Ανθρωπιστικής Βοήθειας “HELLAS HELPBANK” σε συνεργασία με το ΙΝΚΑ /ΓΟΚΕ , το Δίκτυο Εθελοντισμού Ελληνικής Διασποράς HELPHELLENISM κ.ά.