Η έναρξη μια σημαντικής συνεργασίας ξεκίνησε την Τετάρτη 27/07/21 μέσα από την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά και της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.
Το παρόν Σύμφωνο Συνεργασίας σκοπεύει στην από κοινού αρωγή ευάλωτων ομάδων της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και στην προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και κοινωνικής συνεργασίας των Μερών. Το αντικείμενο της συνεργασίας περιλαμβάνει:

α) Τη συνεργασία μέσω του προγράμματος «Παρέμβαση στην Κοινότητα» της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, που απευθύνεται κατά κύριο λόγο, σε άτομα τα οποία είναι μοναχικά, δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως ή/και : είναι απομονωμένα, διαβιούν στο όριο της φτώχειας, έχουν κινητικές δυσκολίες, έχουν περιορισμένες φυσικές-πνευματικές δυνατότητες-αντοχές, χρήζουν ιατρονοσηλευτικής ή/και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης – φροντίδας, που είτε εξυπηρετούνται ήδη από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρησης Πειραιά, είτε θα είναι μελλοντικά ωφελούμενοι. Η συμβολή της ΙΑΣΙΣ στο πρόγραμμα, θα γίνεται μετά από κατεύθυνση της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά.

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ μπορεί, με την διεπιστημονική της ομάδα και τους εθελοντές της, ανάλογα τη διαθεσιμότητα να αναλάβει : την αγορά και παράδοση τροφίμων από super market και λαϊκές αγορές στα σπίτια των ωφελούμενων, την καθοδήγηση/υποστήριξη των ωφελούμενων ως προς τη φροντίδα ατομικής υγιεινής, τη συνδρομή σε υγειονομικές υπηρεσίες (π.χ. παραλαβή αναπνευστήρων κ.α.), τη συμβουλευτική στήριξη και τη διεκπεραίωση διοικητικών υπηρεσιών (π.χ. συγκέντρωση – κατάθεση δικαιολογητικών για την υποβολή αιτήσεων για επιδόματα και άλλα), την παροχή συντροφιάς και ψυχοκοινωνικής στήριξης, σε συστηματική βάση και σε περίπτωση ανάγκης την κατ’ εξαίρεση κάλυψη και άλλων αναγκών των ωφελούμενων.

Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ κατά την εν λόγω δραστηριότητα αναλαμβάνει την υποχρέωση εξασφάλισης ρήτρας, για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εφαρμόζοντας σε κάθε της δράση, τις προβλεπόμενες από το νόμο διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο η μονάδα πρόκειται να διαθέτει γραπτούς κανονισμούς για την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των εξυπηρετούμενων και του προσωπικού.

Η εμπιστευτικότητα των αρχείων των εξυπηρετούμενων και των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα του προσωπικού, είναι ευθύνη του κάθε μέλους του προσωπικού που έχει πρόσβαση σε αυτά, συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο του προσωπικού φροντίδας, αλλά και των υπαλλήλων που εργάζονται με αυτά. Μόνο οι ίδιοι οι εξυπηρετούμενοι – ή ο νόμιμος ή/και προσωπικός αντιπρόσωπός τους – μπορούν να εγκρίνουν τη γνωστοποίηση σε τρίτους αυτών των πληροφοριών, ακόμη και σε μέλη της οικογένειάς τους, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα.

β) Τη συνδιοργάνωση δράσεων για τους εθελοντές των δύο μερών.

γ) Τη συνεργασία σε ευρωπαϊκά προγράμματα κοινών δράσεων και σκοπών.

δ) Τη συνδιοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων και διάχυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με κοινωνικό αντίκτυπο.

ε) Την προώθηση των επιμέρους δράσεων και των έργων των φορέων μέσω των Μ.Μ.Ε.

στ) Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω π.χ. της παραγωγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας, δεδομένων κ.ά.

ζ) Κάθε άλλη ερευνητική ή/και εκπαιδευτική δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τα Μέρη.

Μπορείτε να διαβάσετε το Σύμφωνο Συνεργασίας εδώ: https://www.iasismed.eu/wp-content/uploads/2021/08/ΚΟΔΕΠ.pdf