Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ και το Mediterranean College προχώρησαν σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας την Παρασκευή 17/09/2021 επισφραγίζοντας τη συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων τον τελευταίο χρόνο.

Ο Νίκος Μπαλτάς, Γενικός Διευθυντής της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ δήλωσε: ‘Οι συνεργασίες και συνέργειες που έχουν ως γνώμονα το κοινό καλό, την προαγωγή της εκπαίδευσης και την καταπολέμηση των ανισοτήτων βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης του φορέα. Ειδικότερα, η συνεργασία με το Mediterranean College αποτελεί μια σημαντική στιγμή για εμάς καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε δράσεις και ενέργειες που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των νέων και θα τους κινητοποιήσουν προς ενέργειες για μια πιο βιώσιμη και δίκαιη κοινωνία.’ Ενώ όπως παραθέτει η Κατερίνα Ξυνή, Γενική Διευθύντρια του Mediterranean College, “Πιστό στο όραμά του για ακαδημαϊκή διάκριση, επιτυχία των φοιτητών του, εκπαιδευτική και τεχνολογική καινοτομία, καθώς και για κοινωνική προσφορά, το Mediterranean College, το πρώτο ιδιωτικό Αγγλόφωνο Κολλέγιο στην Ελλάδα (1977), συνάπτει μια πολύ-επίπεδη συνεργασία με την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ. Ας είναι η νέα αυτή δημιουργική σχέση το εφαλτήριο για την πραγμάτωση του βασικού στόχου της οργάνωσης, που είναι η “δημιουργία ενός κόσμου, χωρίς διακρίσεις και χωρίς αδικία μέσω της εκπαίδευσης και της υποστήριξης…

Οι φορείς πρόκειται να συνεργαστούν στη διεξαγωγή και υλοποίηση δράσεων εκπαιδευτικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας σκοπεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων.  Ειδικότερα η σύμπραξη έχει ως στόχο:

  • ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω του σχεδιασμού, από κοινού συγγραφή και υλοποίηση Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων.
  • Διεξαγωγή ειδικών στοχευμένων ερευνών και σύνταξη σχετικών εκθέσεων μέσα από το Εκπαιδευτικό Κέντρο Edify Centre της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ.
  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας.
  • Διάθεση εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία επιστημονικών κύκλων κατάρτισης, όπως ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια, κ.λπ.
  • Σύμπραξη των επιστημονικών στελεχών των δύο φορέων για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως Διά Βίου Μάθησης και Κατάρτισης Στελεχών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
  • Συλλογή πλεονάζοντος ρουχισμού σε συνεργασία με το Fabric Republic με την τοποθέτηση τριών συνολικά κάδων συλλογής, στα campuses της Αθήνας, Γλυφάδας & Θεσσαλονίκης.
  • Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης φοιτητών στο ζήτημα της ανακύκλωσης των ρούχων αλλά και στο περιβαλλοντικό/κοινωνικό αντίκτυπο που φέρνει σε αυτό το Fabric Republic.

Παράλληλα, ενεργοποιείται και η συνεργασία  με το Fabric Republic, όπου βάσει αυτής θα τοποθετηθεί σημείο συλλογής σε 3 campus του Mediterranean College στην Αθήνα, την Γλυφάδα και την Θεσσαλονίκη ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα δραστηριοποίησης εθελοντών και ασκούντων πρακτικής  του κολλεγίου σε δράσεις και δραστηριότητες της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ.

Περισσότερες πληροφορίες για το Mediterranean College μπορείτε να βρείτε στο www.medcollege.edu.gr | Aθήνα: +30 2108899600 | Θεσσαλονίκη: +30 2310 287779