Οι δύο πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα, έχουν φέρει την Ελλάδα αντιμέτωπη με πολύ σημαντικά γεγονότα, όπως η δημοσιονομική κρίση του 2009, η διαχείριση της οποίας, είχε δώσει την αίσθηση ότι, αργά αλλά σταθερά, η Χώρα την ξεπερνούσε, ωστόσο, η ανατολή του 2020 βρήκε ολόκληρο τον κόσμο αντιμέτωπο με έναν νέο και μικροσκοπικό εχθρό, που προκάλεσε μία εξελισσόμενη πανδημία, οδηγώντας στην υγειονομική κρίση της COVID-19. Τόσο η εμφάνιση όσο και η εξάπλωση αυτής της πανδημίας, η οποία αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη εμπειρία για όλο τον πλανήτη, σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, επηρέασε κάθε έκφανση της σύγχρονης κοινωνικοοικονομικής ζωής.

.

Στον ελλαδικό χώρο, αλλά και στις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο, η οικονομία, το υγειονομικό σύστημα και ιδιαίτερα ο τομέας της εργασίας αποτέλεσαν το επίκεντρο των επιπτώσεων της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης. Πολλά προβλήματα που αντιμετώπιζουν οι εργαζόμενοι στο χώρο εργασίας, όπως το εργασιακό άγχος, ο εργασιακός εκφοβισμός, το bullying στο χώρο εργασίας, η επαγγελματική εξουθένωση, οι συγκρούσεις μεταξύ εργαζομένων αλλά και με τους εργοδότες, η υπερφόρτωση εργασίας, η υπερεργασία και οι χαμηλές οικονομικές απολαβές ήρθαν στην επιφάνεια και αποτέλεσαν ζητήματα προς επίλυση.

.

Ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε απο τους Tuckey et al. (2022) το 43,8% δηλώνει ότι δεν υπάρχει στο χώρο εργασίας του ικανοποιητικό σύστημα ανταμοιβής για την επίτευξη των εργασιακών στόχων ενώ στην ίδια έρευνα ο ένας στους τρεις (33,33%) δηλώνει ότι έχει υποστεί εκφοβισμό ή εκβιασμό στο χώρο εργασίας του. Σε παρόμοια έρευνα το 24,8% δηλώνει ότι έχει νιώσει εξάντληση τους τελευταίους έξι (6) μήνες (Parker & Tavella, 2022) ενώ στην έρευνα των Chudzicka-Czupałaet al. (2022) το 56,9% δηλώνει ότι έχει πάρα πολύ άγχος στην εργασία του και ποσοστό της τάξης του 57% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η εργασία του απαιτεί πολύ συχνά λήψη γρήγορων και πολύπλοκων αποφάσεων, στοιχείο που δείχνει το βαθμό δυσκολίας και άγχους που τους προκαλεί.

.

Στα πλαίσια φροντίδας της ψυχικής υγείας όλων των πολιτών-εργαζομένων ξεκινάνε να λειτουργούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη, τα πρώτα Κέντρα Ημέρας για την Υποστήριξη των Εργαζομένων. Οι υπηρεσίες των νέων αυτών Δομών θα περιλαμβάνουν την προαγωγή της ψυχικής υγείας και της ευεξίας των εργαζομένων, την αντιμετώπιση της επαγγελματικής εξουθένωσης και του εργασιακού άγχους, την ανάπτυξη επαγγελματικής προσαρμοστικότητας, την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, την καταπολέμηση της εργασιακής ανασφάλειας, την επανένταξη στην εργασία, του mobbing και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία. Παράλληλα το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό το οποίο θα αποτελείται απο δύο Ψυχολόγους, δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς, δύο Συμβούλους Απασχόλησης, έναν Ψυχίατρο και έναν Επισκέπτη Υγείας, θα πραγματοποιεί και δράσεις στους χώρους εργασίας των εργαζομένων. Οι δομές θα λειτουργούν δωρεάν για όλους τους πολίτες κατόπιν ραντεβού.

.

Σαλτσίδου Ιωάννα

Ψυχολόγος/Ψυχοθεραπεύτρια, MSc Psychology/Psychotherapy

Λουκίδου Μάγδα

Κοινωνική Λειτουργός

.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Chudzicka-Czupała, A., Grabowski, D., Czerw, A., & Stasiła-Sieradzka, M. (2022). Assessment of worklife areas, trust in supervisor and interpersonal trust as conditions of severity of stress at work. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health35(6), 719-730.
  • Parker, G., & Tavella, G. (2022). The Diagnosis of Burnout: Some Challenges. The Journal of Nervous and Mental Disease210(7), 475-478.
  • Tuckey, M. R., Li, Y., Neall, A. M., Chen, P. Y., Dollard, M. F., McLinton, S. S., … & Mattiske, J. (2022). Workplace bullying as an organizational problem: Spotlight on people management practices. Journal of occupational health psychology27(6), 544.

.