“Η Μαγεία του Εθελοντισμού: Καλλιεργώντας τις δεξιότητές μας”

.

Ο εθελοντισμός αποτελεί σημαντικό πυλώνα στη σύγχρονη κοινωνία, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συμβάλουν ενεργά στην καλλιέργεια της αλληλεγγύης και της βοήθειας. Ο εθελοντισμός δεν αποτελεί απλώς μια πράξη φιλανθρωπίας, αλλά μια πολύτιμη ευκαιρία για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προσωπική εξέλιξη, παρέχοντας τη δυνατότητα στα άτομα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και γνώσεις. Καθώς συμμετέχουν σε δραστηριότητες εθελοντικού χαρακτήρα, οι εθελοντές αναπτύσσουν δεξιότητες όπως η ομαδική εργασία, η ηγετική ικανότητα και η επικοινωνία. Η συνεργασία με άλλους και η αντιμετώπιση προκλήσεων σε ένα περιβάλλον εθελοντισμού ενισχύει τις δεξιότητες αυτές, καθιστώντας τους εθελοντές πιο πλούσιους σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο. Αυτή η βαθιά σύνδεση με ζητήματα που αφορούν την κοινωνία οδηγεί σε μια πιο ενδιαφέρουσα και πλούσια εκπαίδευση. Οι εθελοντές αναπτύσσουν ευαισθησία στα θέματα που αφορούν το κοινό καλό, ενισχύοντας την ικανότητά τους να σκέπτονται ευρύτερα και να συμβάλλουν ενεργά στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Ο εθελοντισμός μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες για την επαγγελματική ανάπτυξη. Η εμπειρία που αποκτάται μέσω του εθελοντισμού μπορεί να γίνει ενδιαφέρον βιογραφικό στοιχείο και να ανοίξει προοπτικές σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Επιπλέον, οι επαφές που δημιουργούνται στο περιβάλλον του εθελοντισμού μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές συνεργασίες και δυνατότητες δικτύωσης. Δεν αποτελεί μόνο μια πράξη αφιλοκερδούς βοήθειας, αλλά και ένα πολύτιμο μηχανισμό για την ανάπτυξη δεξιοτήτων καθώς οι εθελοντές εμπλέκονται ενεργά στην κοινωνία, αναπτύσσοντας παράλληλα τις ικανότητές τους και διαμορφώνοντας ένα πιο ολοκληρωμένο προφίλ.

.

Ο εθελοντισμός συμβάλλει επίσης στη διαμόρφωση προσωπικών αξιών και στην ενίσχυση του αισθήματος ταυτότητας. Καθώς οι άνθρωποι συνεισφέρουν στην κοινότητά τους με τον εθελοντισμό, ενισχύεται η αίσθηση υπευθυνότητας και η συναισθηματική σύνδεση με το περιβάλλον τους. Επιπλέον, ο εθελοντισμός μπορεί να λειτουργήσει ως ισχυρός παράγοντας κοινωνικής ένταξης. Συμβάλλει στη δημιουργία γέφυρας μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων και ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο. Η ποικιλομορφία αυτή ενισχύει την κατανόηση, την ανοχή και τον σεβασμό προς τη διαφορετικότητα.

.

Τα όφελη του εθελοντισμού εκτείνονται επίσης στον τομέα της ψυχολογικής ευεξίας. Η συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες συνδέεται με την αύξηση της ψυχολογικής ικανοποίησης και της ευτυχίας. Οι εθελοντές αντιλαμβάνονται συχνά την ενέργειά τους ως κάτι που προσφέρει νόημα και σκοπό στη ζωή τους, προσθέτοντας θετικά στοιχεία στον προσωπικό και συναισθηματικό τους κόσμο.

.

Ο εθελοντισμός ενθαρρύνει επίσης την ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δικτύων. Οι σχέσεις που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια των εθελοντικών δραστηριοτήτων μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμους πόρους για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Η δυνατότητα να συναναστρέφονται με άλλους που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα συμβάλλει στην ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών και στη δημιουργία μιας αλληλέγγυης κοινότητας.

.

Ο εθελοντισμός αποτελεί λοιπόν πλούσια πηγή για την επιστήμη της ψυχολογίας καθώς στο πλαίσιο της έρευνας και της πρακτικής, ανακύπτουν οι πολλαπλές διαστάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς και η σημαντική επίδραση του εθελοντισμού στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ενθαρρύνεται, επομένως, η επιστημονική κοινότητα και οι επαγγελματίες της ψυχολογίας να εμβαθύνουν στην κατανόηση των οφελών αυτής της σύνδεσης, προκειμένου να διαπιστώσουν πώς ο εθελοντισμός διαμορφώνει την ατομική εμπειρία και συμβάλλει στη συνολική ευημερία της κοινωνίας.

.

Στην ΙΑΣΙΣ το δίκτυο εθελοντών μας και η διοργάνωση εθελοντικών δράσεων αποτελεί προτεραιότητα. Ο φορέας διαθέτει περισσότερους από δύο χιλιάδες (2.000) εγγεγραμμένους εθελοντές-ντριες ακολουθώντας μία ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευσή τους.

.

Η συμμετοχή των εθελοντών-ντριών στις δράσεις του φορέα έχει διττό όφελος. Αφενός, για τους εθελοντές-ντριες αφετέρου για τους άμεσους ωφελούμενους του φορέα και έμμεσα για την κοινότητα. Μέσω του εθελοντισμού ενισχύονται οι επικοινωνιακές και οι κοινωνικές δεξιότητες των εθελοντών-ντριών αλλά και των ωφελουμένων και εξαλείφεται το στίγμα. Οι εθελοντές-ντριες ενισχύουν το αίσθημα της αλληλεγγύης προς την κοινωνία, ενώ αποκτούν εφόδια που τους οφελούν τόσο στην προσωπική όσο και την επαγγελματική τους ζωή.

.

Τέλος, οι εθελοντές-ντριες πέρα από την πολύτιμη συνεισφορά τους στις στεγαστικές δομές του φορέα μας, συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό, την διοργάνωση και υλοποίηση εθελοντικών δράσεων κοινής ωφέλειας όπως η διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδες, street event, φεστιβάλ με θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας, της ανοχής στην διαφορετικότητα, την διαπολιτισμικότητα, το περιβάλλον και γενικά πάνω σε θέματα που απασχολούν την νεολαία.

.

Έλα στην ομάδα μας δηλώνοντας συμμετοχή:

  1. Στο τηλέφωνο 2314071423
  2. Στο email [email protected]
  3. Στη δομή μας στην οδό Δελφών 228 & Μερκουρίου
  4. Ή δηλώνοντας τα στοιχεία σου στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.iasismed.eu/%CE%B3%CE%AF%CE%BD%CE%B5-%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82/

Γιατί μαζί μπορούμε περισσότερα!!!

.

Σαλτσίδου Ιωάννα

Ψυχολόγος, “IASIS | At Work”

.