Τι ακριβώς είναι το EECEME?

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά τη ανάπτυξη και ενδυνάμωση κινητικών βασικών ικανοτήτων, ως επίσης την προώθηση και ενίσχυση ενός πιο υγειούς και ενεργού τρόπου ζωής σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Για να μάθετε περισσότερα για την σχέση που έχουν τα παιδιά με τον αθλητισμό, μπορείτε να επισκεφθείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

👉 https://www.facebook.com/EECEME-European-Early-Childhood-Education-Movement-Experts-105438711797973

👉 http://eeceme-project.eu/?fbclid=IwAR1kzs6YZLV32lvpZZq2N87l2N3d2sve0EhYINJzTBeNQ5R-ZLiLgN5cllo


What exactly is EECEME?

This programme is about developing and strengthening basic motor skills, as well as promoting and enhancing a healthier and more active lifestyle in pre-school children.

To find out more about the relationship between children and sport, you can visit the links below:

👉 https://www.facebook.com/EECEME-European-Early-Childhood-Education-Movement-Experts-105438711797973

👉 http://eeceme-project.eu/?fbclid=IwAR1kzs6YZLV32lvpZZq2N87l2N3d2sve0EhYINJzTBeNQ5R-ZLiLgN5cllo