Η επαγγελματική προσαρμοστικότητα συνιστά μια κρίσιμη δεξιότητα για την επιτυχία στο σημερινό συνεχώς και ταχύτατα μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Η εγκαθίδρυση των νέων τεχνολογιών, οι πολυδιάστατες κρίσεις της αγοράς και οι εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών καθιστούν την επαγγελματική προσαρμοστικότητα «ακρογωνιαίο λίθο» της εργασιακής εξέλιξης και της ανταγωνιστικότητας των εργαζομένων, αλλά και της καθολικής επιτυχίας από την πλευρά των επιχειρήσεων – οργανισμών. Η Γ.Σ.Ε.Ε. (2022) μάλιστα αναγνωρίζει την προσαρμοστικότητα σε συνδυασμό με την ευελιξία απαραίτητες για τις «εναλλακτικές διαδρομές» που απαιτεί η σύγχρονη εργασιακή επισφάλεια, ενώ από πληθώρα επιστημονικών ερευνών αποδεικνύεται η συσχέτιση της με εξασφάλιση καλύτερης ποιότητας ψυχικής υγείας και ευεξίας στους εργαζόμενους.

.

Ως επαγγελματική προσαρμοστικότητα (adaptability) ορίζεται μία σειρά από στρατηγικές που το άτομο ενστερνίζεται ή καλό θα ήταν να εκπαιδευθεί να ενστερνίζεται προκειμένου να ανταποκριθεί επιτυχώς στις αναμενόμενες και ενίοτε απότομες αλλαγές που περιλαμβάνουν νέους ρόλους και καθήκοντα στους χώρους εργασίας καθώς και αναταραχές στην αγορά εργασίας και τις εργασιακές συνθήκες. Ο Savickas στη θεωρία κατασκευής της σταδιοδρομίας θέτει τέσσερις διαστάσεις της επαγγελματικής προσαρμοστικότητας. Οι διαστάσεις αυτές είναι: Ενδιαφέρον για το μέλλον (concern), Έλεγχος της σταδιοδρομίας (control), Επαγγελματική περιέργεια (curiosity) και Αυτοπεποίθηση (confidence). Η ενίσχυση των παραπάνω διαστάσεων καθιστά το άτομο έτοιμο να αντιμετωπίζει τις μεταβάσεις ως ευκαιρία κι όχι ως απειλή δίνοντας του την δεξιότητα «πλοήγησης» σε συνθήκες εκτός της ζώνης άνεσης του (comfort zone).

.

Γιατί είναι τόσο απαραίτητη η επαγγελματική προσαρμοστικότητα;

 1. Σας βοηθά να παραμείνετε επίκαιροι: Καθώς οι κλάδοι εξελίσσονται και εμφανίζονται νέες τεχνολογίες, οι δεξιότητες που κάποτε ήταν περιζήτητες μπορεί να θεωρηθούν παρωχημένες και να εκλείψουν. Καλλιεργώντας την προσαρμοστικότητα, μπορείτε να μαθαίνετε νέες δεξιότητες και να παραμένετε επίκαιροι σε μια ταχέως μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.
 2. Βελτιώνει τις ικανότητές σας στην επίλυση προβλημάτων: Η προσαρμοστικότητα απαιτεί δημιουργική επίλυση προβλημάτων και την ικανότητα να σκέφτεστε εκτός των συνηθισμένων πρακτικών. Η δεξιότητα εστίασης στη λύση εκτιμάται ιδιαίτερα από τους εργοδότες και μπορεί να σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε.
 3. Ενισχύει την ανθεκτικότητά σας: Όταν προκύπτουν απροσδόκητες προκλήσεις, τα προσαρμοστικά άτομα είναι καλύτερα εξοπλισμένα για να τις αντιμετωπίσουν. Είναι σε θέση να αξιολογούν γρήγορα την κατάσταση, να εντοπίζουν πιθανές λύσεις και να αναλαμβάνουν δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
 4. Ενισχύει τις προοπτικές σταδιοδρομίας σας: Οι εργοδότες εκτιμούν την προσαρμοστικότητα και όσοι επιδεικνύουν αυτή τη δεξιότητα θεωρούνται συχνά πιο έτοιμοι και κατάλληλοι για επαγγελματική ανέλιξη. Η συνθήκη αυτή πιθανότητα οδηγεί τα ευπροσάρμοστα άτομα στην επίτευξη ηγετικών ρόλων.

.

Πώς θα καλλιεργήσετε την επαγγελματική σας προσαρμοστικότητα;

.

Ενώ ορισμένα άτομα μπορεί να είναι από τη φύση τους πιο προσαρμοστικά από άλλα, όλοι μπορούν να αναπτύξουν αυτή την πολύτιμη δεξιότητα με την επαγγελματική εκπαίδευση και την εξάσκηση. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές για την καλλιέργεια της προσαρμοστικότητας στον εργασιακό χώρο:

 1. Να είστε ανοιχτοί στην ανατροφοδότηση: Ένα από τα βασικά συστατικά της προσαρμοστικότητας είναι η ικανότητα να μαθαίνετε και να αναπτύσσεστε από την ανατροφοδότηση. Αναζητήστε ανατροφοδότηση από συναδέλφους, διευθυντές και μέντορες και να είστε ανοιχτοί στην εποικοδομητική κριτική.
 2. Αγκαλιάστε την αλλαγή: Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον και όσοι αντιστέκονται σε αυτήν είναι πιθανό να μείνουν πίσω. Αντί να αντιστέκεστε στην αλλαγή, αγκαλιάστε την και αναζητήστε ευκαιρίες για μάθηση και ανάπτυξη.
 3. Μείνετε περίεργοι: Καλλιεργήστε ένα αίσθημα περιέργειας για τον κλάδο σας, τους πελάτες σας και την εταιρεία σας. Αναζητήστε νέες πληροφορίες, κάντε ερωτήσεις και να είστε ανοιχτοί σε νέες προοπτικές.
 4. Αναπτύξτε νοοτροπία ανάπτυξης: Η νοοτροπία ανάπτυξης είναι η πεποίθηση ότι οι ικανότητες και η ευφυΐα σας μπορούν να αναπτυχθούν μέσω σκληρής δουλειάς και αφοσίωσης. Τα άτομα με νοοτροπία ανάπτυξης είναι πιο ευπροσάρμοστα και ανθεκτικά απέναντι στις προκλήσεις.
 5. Αναλάβετε νέες προκλήσεις: Αναζητήστε ευκαιρίες να αναλάβετε νέα έργα, να μάθετε νέες δεξιότητες και να εργαστείτε έξω από τη ζώνη άνεσής σας. Αναλαμβάνοντας νέες προκλήσεις, θα αναπτύξετε την ανθεκτικότητα και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που απαιτούνται για να ευδοκιμήσετε σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΑΙ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ , ΕΞΕΛΛΙΣΟΜΑΙ & ΔΙΑΤΗΡΩ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΕΥΕΞΙΑ!

.

Γκικοπούλου Κατερίνα,

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας – Εκπαίδευσης,

M.Sc. Career Counseling & Guidance, M.Sc. General & Comparative literature – Cultural Critical Theory

.

References:

 1. Dweck, C. S. (2008). Mindset: The new psychology of success. Random House Digital, Inc.
 2. Hmieleski, K. M., & Corbett, A. C. (2006). Proclivity for improvisation as a predictor of entrepreneurial intentions. Journal of Small Business Management, 44(1), 45-63.
 3. Rosenbusch, N., Brinckmann, J., & Bausch, A. (2011). Is innovation always beneficial? A meta-analysis of the relationship between innovation and performance in SMEs. Journal of Business Venturing, 26(4), 441-457.
 4. Savickas, M. L. (2013). Career construction theory and practice. In St. D. Brown & R. W. Lent. (edit.) Career development and counseling: Putting theory and research to work. John Wiley & Sons, 147 – 167.
 5. Seligman, M. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. Free Press.
 6. Τσιώλης, Γ. (2022). Κοινωνιολογία της Εργασίας Βιογραφικές διαδρομές και ταυτότητες στην εργασιακή επισφάλεια. Θεματικά εργαστήρια. Ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, Τεύχος 02. Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε., 1 – 39.