ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤ ΗΟΜΕ

.

Εικόνα που περιέχει ρουχισμός, εξωτερικός χώρος/ύπαιθρος, άτομο, παπούτσια Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

.

H υπηρεσία του at home πραγματοποίησε μια σειρά από δράσεις για την ενδυνάμωση και κινητοποίηση των ωφελούμενων του προγράμματος. Είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό να βλέπουμε τους ωφελούμενους να εμπλέκονται ενεργά σε εξορμήσεις και δραστηριότητες που ενισχύουν το κοινωνικό τους δίκτυο και την ένταξη του στην κοινότητα. Οι εξορμήσεις αυτές αποτελούν έναν πολύτιμο τρόπο αυτογνωσίας και ατομικής ανάπτυξης. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες, οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν νέα ενδιαφέροντα, αναπτύσσουν ικανότητες και εδραιώνουν την αυτοπεποίθησή τους.

.

Κατά τη διάρκεια αυτών των εμπειριών, οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν νέα ενδιαφέροντα και εδραιώνουν τις προσωπικές τους σχέσεις. Αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν ένα μέσο αυτό-ανάπτυξης, καθώς οι συμμετέχοντες ανακαλύπτουν και αναπτύσσουν νέες ικανότητες, ενώ παράλληλα ενισχύουν την αυτοπεποίθησή τους.

.

Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, οι ωφελούμενοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις και εργάζονται πάνω σε αυτές, καθιστώντας τις εξορμήσεις μια πολύτιμη ευκαιρία για ατομική και κοινωνική εξέλιξη. Τα νέα φιλικά δεσμά που δημιουργούνται και οι θετικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική τους ευεξία αποτελούν σημαντικά στοιχεία της πορείας τους. Με την καταγραφή αυτών των εμπειριών, μπορούμε να μοιραστούμε ένα θετικό μήνυμα ενθάρρυνσης και εμπνεύσεως με την ευρύτερη κοινότητα. Χαρακτηριστικά ένας ωφελούμενος αναφέρει « Βρίσκομαι ανάμεσα σε ανθρώπους που με καταλαβαίνουν πραγματικά και μοιράζονται τις ίδιες ανησυχίες και φιλοδοξίες. Η εμπειρία της συνεργασίας με τους υπολοίπους συμμετέχοντες είναι πραγματικά ενδυναμωτική, καθώς ανταλλάσσουμε ιδέες και όνειρα για το μέλλον»

.