22.06.2023, Αθήνα

Εικόνα που περιέχει ρουχισμός, κείμενο, ανθρώπινο πρόσωπο, γυναίκα Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

.

Ολοκληρώνοντας το έργο POEME (2021-2023) με τίτλο «Έργο που οδηγεί στη δημιουργία  Έκθεσης πολιτιστικής κληρονομιάς για την ένταξη μεταναστών παιδιών στα ευρωπαϊκά σχολικά συστήματα», νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά έχοντας συμβάλει στην κατασκευή και διάχυση εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογιών ικανών να εφοδιάσουν τους διδάσκοντες γλωσσών καθώς και τους μαθητές με ισχυρές δεξιότητες και εργαλεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί επιτυχώς η πρόκληση της μετάβασης στη διαδικτυακή/εξ αποστάσεως μάθηση με αφορμή την πανδημία COVID-19.

.

Στο πλαίσιο του έργου POEME, οι ψυχολόγοι και εκπαιδεύτριες Νικολακοπούλου Έλλη και Αλεξοπούλου Θεοδώρα, υλοποίησαν το βιωματικό εργαστήριο POEME σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό κέντρο Almae, εμφυσώντας στους νεαρούς μαθητές την επιθυμία να εξερευνήσουν τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα και να χρησιμοποιήσουν την πλούσια Εργαλειοθήκη του POEME ως μέσο συνεργατικής και συμπεριληπτικής μάθησης. Οι μαθητές βυθίστηκαν σε συναρπαστικές ιστορίες της μυθολογίας και αρχαιότητας, ανέλυαν θέματα, ανέλυσαν τους αναδυόμενους ρόλους, και παρουσίασαν το δικό τους θεατρικό δρώμενο. Τέλος, οι μαθητές ανέπτυξαν τους μύθους που τους ενδιέφεραν σε μοναδικά ηλεκτρονικά βιβλία, αναδεικνύοντας τη δημιουργικότητά τους και τη συγγραφική τους ικανότητα.

.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Almae για τη συνεργασία!

.

Τα δύο καίρια αποτελέσματα του έργου, τα οποία μπορείτε αν βρείτε στην ιστοσελίδα (https://poemeproject.eu/?lang=el), είναι:

I) Ο εκσυγχρονισμός της διδασκαλίας δεύτερης γλώσσας, τόσο αναφορικά με το περιεχόμενο (Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά) όσο και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων (e-books), καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές εργάζονται για την απόκτηση των γλωσσών, την πολιτιστική αναγνώριση και την παρουσίαση του έργου τους (μικτές εκθέσεις μάθησης).

II) Η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών με ψηφιακές και soft skills μέσω λεπτομερών ηλεκτρονικών εκθέσεων, ηλεκτρονικών οδηγών, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων, καθώς και δείγματος υλικού μικτής μάθησης.

.

#POEME_NationalWorkshop #CulturalUnderstanding #InclusiveEducation #CollaborativeLearning