Με βάση το επιστημολογικό παράδειγμα του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, δεν υπάρχει μία πανανθρώπινη αλήθεια, που δύναται με αντικειμενικό τρόπο να ανακαλυφθεί, καθώς η πραγματικότητα του καθενός αποτελεί μία συν-κατασκευή που εξαρτάται από το εκάστοτε πολιτισμικό πλαίσιο και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Η γλώσσα και η ομιλία δεν νοούνται απλώς ως μέσο επικοινωνίας αλλά ως κυρίαρχο μέσο κατασκευής πραγματικοτήτων (Amineh & Asl, 2015).

.

Η κατασκευή ιστοριών και αφηγήσεων αποτελεί μία φυσική ανθρώπινη διαδικασία που βοηθά τα άτομα να κατανοήσουν τις εμπειρίες και τον εαυτό τους. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στην ενθύμηση και την οργάνωση των γεγονότων με ένα συνεκτικό τρόπο, ενώ παράλληλα βοηθά στην ενοποίηση των σκέψεων και των συναισθημάτων. Οι συναισθηματικές επιδράσεις μίας επαρκώς δομημένης και νοηματοδοτημένης εμπειρίας εκλαμβάνονται ως περισσότερο διαχειρίσιμες. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ένα αυξημένο αίσθημα αυτοελέγχου. Η τοποθέτηση ενός τραυματικού γεγονότος σε ένα αφηγηματικό πλαίσιο με αρχή, μέση και τέλος οδηγεί σε ένα αίσθημα επίλυσης και «κλεισίματος» (Pennebaker & Seagal, 1999). Από την άλλη, η κατασκευή μίας ιστορίας βασισμένη σε μία μελλοντική επιθυμητή κατάσταση, ενδέχεται να αποτελεί το πρώτο βήμα, ώστε αυτή η επιθυμία, που προσωρινά ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας, σταδιακά να λάβει σάρκα και οστά.

.

Συνειδητοποιώντας την αξία της αφήγησης στη διαμόρφωση της ζωής μας, θελήσαμε να δημιουργήσουμε μια ομάδα η οποία θα χρησιμοποιεί την εξιστόρηση ως εργαλείο έκφρασης, διερεύνησης, ενδεχομένως και ανακατασκευής εμπειριών. Οι εμπειρίες του καθενός συνδέονται με συγκεκριμένες ιστορίες που έχει ο ίδιος κατασκευάσει για την κάθε μία. Η ιστορία αυτή συχνά εμφανίζει μικρές έως μεγάλες παραλλαγές ανάλογα με τον άνθρωπο στον οποίο την διηγούμαστε. Συζητώντας για ένα γεγονός, η ιστορία συχνά αλλάζει και ανακατασκευάζεται από τους συνομιλητές δίνοντάς της μια νέα μορφή. Ενώ η εναλλασσόμενη φύση της αφήγησης μπορεί να προκαλεί αρχικά μια αίσθηση αβεβαιότητας, δείχνει ταυτόχρονα τις δυνατότητες που μας προσφέρει στην κατανόηση και στην αναδιαμόρφωση του εαυτού.

.

Μέσα από ασκήσεις-παιχνίδια έρχονται στο προσκήνιο δομημένες ιστορίες που έχει δημιουργήσει ο καθένας με σκοπό να κατανοήσει πράγματα που του έχουν συμβεί, να δώσει νόημα στις πράξεις του και στις πράξεις των άλλων. Με γνώμονα αυτο, εντάξαμε στο νέο πρόγραμμα του Κέντρου Ημέρας ομάδες που προωθούν την επικοινωνία, το διάλογο και τη βιωματική εκπαίδευση. Ομάδες Αφήγησης Ιστοριών, Εμψύχωσης, Ποίησης, Καλλιτεχνικής Έκφρασης είναι μερικές απο τις εβμομαδιαίες δραστηριότητες που τα μέλη έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και να αποτελέσουν μέρος μιας ομαδικής συζητήσης, με πολλαπλούς τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας. Εγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις δράσεις μας: https://www.iasismed.eu/

.

Βιβλιογραφικές αναφορές

  1. Amineh, R. J., & Asl, H. D. (2015). Review of Constructivism and Social Constructivism. Journal of Social Sciences, Literature and Languages, 1(1), 9-16.
  2. Pennebaker, J. W., & Seagal, J. D. (1999). Forming a Story: The Health Benefits of Narrative. Journal of Clinical Psychology, 55(10), 1243-1254. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-4679(199910)55:10<1243::AID-JCLP6>3.0.CO;2-N

Φωτογραφικό υλικό