Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, με την επωνυμία «ΙΑΣΙΣ» για την Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α7» που ο φορέας επρόκειτο να λειτουργήσει στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής:

  1. Μαρία Σαρρή Ηλιάκη
  2. Ηλίας Μιχαήλ Ραφαήλ
  3. Αθανάσιος Λουλές

οι οποίοι ορίστηκαν με το από το από 16/12/2022 Πρακτικό Δ.Σ. της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, συγκλήθηκαν στην έδρα του φορέα στις 08/03/2023.

.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού αφού έλαβε τις σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από υποψήφιο προσωπικό, κατέληξε στα κάτωθι προσωρινά αποτελέσματα:

.

Για τις θέσεις Γενικών Καθηκόντων

Α/ΑΟνοματεπώνυμοΣυνολική Βαθμολογία
1Φανού Αφροδίτη74
2Υμερή Σουζάνα72
3Ζήση Μαίρη68
4Zhuli Entela67
5Ανδρικόπουλος Γεώργιος66
6Ζαχαριούκ Μαρίνα64
7Μπέτση Φωτεινή60
8Ivan Tachev57
9Μπουκοβάλας Αλέξανδρος57
10Σταμέλος Κωνσταντίνος57
11Πέτσης Δημήτριος56
12Thierno Seck54
13Irena Robo54
14Σ.Ε.53
15Σ.Α.53
16Γ.Α.53
17Γ.Ε.52
18Δ.Α.51
19Σ.Π.49
20Μ.Χ.49
21Κ.Ν47
22Χ.Μ.Α.47
23Μ.Μ.45
24Ρ.Α44
25Κ.Π.44
26Β.Β.44
27Χ.Α.41
28Μ.Β.38
29Κ.Θ.37
30Π.Ε.35
31Χ.Δ.35
32Τ.Ι.33
33Κ.Μ.32
34Π.Α.30
35Μ.Δ.30
36Μ.Α.29
37Β.Κ.26
38Κ.Ν.19
39Τ.Λ.17
40Π.Σ.11
41Κ.Σ.9
42Κ.Δ.Χ.7
43Ν.Α.7
44Σ.Κ.7
45Α.Δ.4

.

Συνεπώς, για τις θέσεις Γενικών Καθηκόντων, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι που έλαβαν την ανώτερη βαθμολογία είναι οι: ΦΑΝΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, ΥΜΕΡΗ ΣΟΥΖΑΝΑ, ΖΗΣΗ ΜΑΙΡΗ, ZHULI ENTELA , ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓEΩΡΓIΟΣ , ΖΑΧΑΡΙΟΥΚ ΜΑΡΙΝΑ, ΜΠΕΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ , ΙΒΑΝ TACHEV, ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΕΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ, THIERNO SECK ΚΑΙ IRENA ROBO, και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτών στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας Οικοτροφείο Α7.

.

Το παρόν πρακτικό, αποτελεί τα προσωρινά αποτελέσματα της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, για την επιλογή του προσωπικού που θα στελεχώσει την Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Οικοτροφείο Α7» που η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ επρόκειτο να λειτουργήσει στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής.

.

Τα προσωρινά αυτά αποτελέσματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα, και δίνεται δικαίωμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ήτοι μέχρι τις 13/03/2023, για τυχόν ενστάσεις οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν γραπτώς. Ειδάλλως, η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, θεωρεί τα αποτελέσματα ως οριστικά και προχωράει στην εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την πρόσληψη των ανωτέρω στις αναφερθείσες εργασίας/ειδικότητες.

.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΡΗ ΗΛΙΑΚΗ

ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΛΕΣ

.

.