Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας, με την επωνυμία «ΙΑΣΙΣ» για την Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ημέρας για την Υποστήριξη των Εργαζομενων» που ο φορέας επρόκειτο να λειτουργήσει στην Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.

1. Μαρία Σαρρή Ηλιάκη

2. Ηλίας Μιχαήλ Ραφαήλ

3. Αθανάσιος Λουλές

.

οι οποίοι ορίστηκαν με το από το από 16/12/2022 Πρακτικό Δ.Σ. της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, συγκλήθηκαν στην έδρα του φορέα στις 04/04/2023.

.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού αφού έλαβε τις σχετικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από υποψήφιο προσωπικό, κατέληξε στα κάτωθι προσωρινά αποτελέσματα:

.

Για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού

.

Α/ΑΟνοματεπώνυμοΣυνολική Βαθμολογία
1Δημητριάδη Γλυκερία69
2Σ.Ε.59
3Ε.Γ.57
4Λ.Ε.54
5Κ.Ι.51
6Σ.Ε.49
7Μ.Α.48
8Σ.Ζ.47
9Μ.Β.46
10Β.Ε.46
11Τ.Α.45
12Λ.Α.44
13Χ.Α.Σ.38
14Τ.Ι.36

.

Συνεπώς, για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού, η επικρατέστερη υποψήφια που έλαβε την ανώτερη βαθμολογία είναι η Δημητριάδη Γλυκερία , και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτής στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κέντρο Ημέρας για την υποστήριξη των Εργαζομένων.

.

Για τις θέσεις Συμβούλων Σταδιοδρομίας

.

Α/ΑΟνοματεπώνυμοΣυνολική Βαθμολογία
1Γκικοπούλου Κατερίνα70
2Καλλιάκη Αφροδίτη69
3Γ.Χ.Μ.57
4Κ.Σ.54
5Β.Κ.53
6Π.Μ.49
7Δ.Σ.42
8Κ.Μ.42
9Μ.Ε.38
10Κ.Β.38
11Δ.Χ.35

.

Συνεπώς, για τις θέσεις των Συμβούλων Σταδιοδρομίας, οι επικρατέστεροι υποψήφιοι που έλαβαν την ανώτερη βαθμολογία είναι οι Γκικοπουλου Κατερίνα και Καλλιάκη Αφροδίτη, και ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, με το παρόν, εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσληψη αυτών στη Μονάδα Ψυχικής Υγείας Κέντρο Ημέρας για την υποστήριξη των Εργαζομένων.

.

Το παρόν πρακτικό, αποτελεί τα προσωρινά αποτελέσματα της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, για την επιλογή του προσωπικού που θα στελεχώσει την Μονάδα Ψυχικής Υγείας «Κέντρο Ημέρας για την Υποστήριξη των Εργαζομενων» που η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ επρόκειτο να λειτουργήσει στη στην Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης.

.

Τα προσωρινά αυτά αποτελέσματα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα, και δίνεται δικαίωμα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων, ήτοι μέχρι τις 07/04/2023, για τυχόν ενστάσεις οι οποίες θα πρέπει να κατατεθούν γραπτώς. Ειδάλλως, η Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού, θεωρεί τα αποτελέσματα ως οριστικά και προχωράει στην εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την πρόσληψη των ανωτέρω στις αναφερθείσες εργασίας/ειδικότητες.

.

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΡΗ ΗΛΙΑΚΗ

ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΟΥΛΕΣ

.