Στην προσπάθεια προώθησης ενός διαφορετικού και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακού χώρου, ένα σημαντικό εμπόδιο συχνά παραμένει κρυμμένο κάτω από την επιφάνεια – η ασυνείδητη προκατάληψη. Παρά τις καλύτερες προθέσεις μας, οι προκαταλήψεις που είναι ριζωμένες στο υποσυνείδητό μας μπορούν να επηρεάσουν διακριτικά τις αποφάσεις, τις αλληλεπιδράσεις και τις αντιλήψεις μας. Η αναγνώριση και η αντιμετώπιση της ασυνείδητης προκατάληψης είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου όλοι οι εργαζόμενοι μπορούν να ευδοκιμήσουν. Η ποικιλομορφία στην εργασία θεωρείται ένα ποικίλο μείγμα εργαζομένων με διαφορές σε ηλικία, φύλο, φυλές, θρησκευτικές πεποιθήσεις, σεξουαλικό προσανατολισμό, σωματική κατάσταση, καθώς και σε εκπαίδευση, θέση εργασίας, τρόπο ζωής, δεξιότητες ή προοπτικές. Η διαφορετικότητα στην εργασία δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια μικρή ομάδα που αντιπροσωπεύει τον διεθνή κόσμο γύρω μας.

.

Η ασυνείδητη προκατάληψη αναφέρεται στις στάσεις και τα στερεότυπα που κρατάμε ασυνείδητα για ορισμένες ομάδες ανθρώπων. Αυτές οι προκαταλήψεις σχηματίζονται μέσω κοινωνικών επιρροών, ανατροφής και προσωπικών εμπειριών, συχνά χωρίς την επίγνωσή μας. Δυστυχώς, μπορεί να οδηγήσουν σε άδικες κρίσεις, συμπεριφορά αποκλεισμού και παρεμπόδιση των προσπαθειών διαφορετικότητας.

.

Η ασυνείδητη προκατάληψη μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους στο χώρο εργασίας. Από την πρόσληψη έως τις αξιολογήσεις απόδοσης και τη συνεργασία, αυτές οι προκαταλήψεις μπορούν να οδηγήσουν σε άνισες ευκαιρίες και να διαιωνίσουν τις υπάρχουσες ανισότητες. Παρεμποδίζουν την ανάπτυξη διαφορετικού εργατικού δυναμικού, περιορίζουν την καινοτομία και διαβρώνουν την αίσθηση του ανήκειν στις υποεκπροσωπούμενες ομάδες. Η αναγνώριση της ασυνείδητης προκατάληψης είναι το πρώτο βήμα για την αντιμετώπισή της. Η αυτογνωσία είναι το κλειδί – αναλογιστείτε τις σκέψεις, τις αντιδράσεις σας και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Αναγνωρίστε περιπτώσεις όπου μπορεί να προτιμάτε συγκεκριμένα άτομα ή να κάνετε υποθέσεις με βάση το υπόβαθρό τους και όχι τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους.

.

Τα ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ασυνείδητη προκατάληψη και τις επιπτώσεις της. Εκπαιδεύοντας τους υπαλλήλους σχετικά με την έννοια και παρέχοντας παραδείγματα από την πραγματική ζωή, οι οργανισμοί μπορούν να εξουσιοδοτήσουν το εργατικό δυναμικό τους να αμφισβητήσει τις προκαταλήψεις τους. Εφαρμόζοντας τεχνικές «τυφλής» πρόσληψης που αφαιρούν προσωπικές πληροφορίες, εστιάζοντας αποκλειστικά στα προσόντα. Τα διαφορετικά πάνελ συνεντεύξεων μπορούν επίσης να προσφέρουν πολλαπλές προοπτικές, μειώνοντας τον αντίκτυπο των μεμονωμένων προκαταλήψεων. Δίνοντας προσοχή στη γλώσσα που χρησιμοποιείται στις περιγραφές θέσεων εργασίας, στα email και στις συνομιλίες μπορεί να αποφευχθούν έμφυλοι όροι και φράσεις που διαιωνίζουν τα στερεότυπα. Επιπρόσθετα, εφαρμόζοντας διαδικασίες που βασίζονται σε δεδομένα για την αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων, των προαγωγών και της αμοιβής, μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό προτύπων μεροληψίας και στην ενημέρωση των διορθωτικών ενεργειών. Δημιουργώντας οι επιχειρήσεις έναν ασφαλή χώρο για τους υπαλλήλους τους για να συζητήσουν τις ανησυχίες που έχουν και σχετίζονται με την προκατάληψη, η ενθάρρυνση αυτή των ανοιχτών συνομιλιών μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη ευαισθητοποίηση και συλλογικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση της μεροληψίας.

.

Η ασυνείδητη προκατάληψη είναι μια διαφοροποιημένη πρόκληση που απαιτεί συλλογική προσπάθεια για να ξεπεραστεί. Αναγνωρίζοντας οι εργαζόμενοι την ύπαρξή της μπορούν ενεργά να συμβάλλουν στον μετριασμό των επιπτώσεών της και οι οργανισμοί να δημιουργήσουν έναν χώρο εργασίας χωρίς αποκλεισμούς όπου κάθε εργαζόμενος θα νιώθει ότι εκτιμάται και ενδυναμώνεται. Η προώθηση της διαφορετικότητας δεν είναι απλώς μια ηθική στάση, είναι ένα στρατηγικό πλεονέκτημα που τροφοδοτεί την καινοτομία, εμπλουτίζει τις προοπτικές και, τελικά, ωθεί τον οργανισμό προς τα εμπρός σε ένα λαμπρότερο μέλλον χωρίς αποκλεισμούς.

.

#UnconsciousBias #DiversityAndInclusion #BreakingBarriers #InclusiveWorkplace

.

Σαλτσίδου Ιωάννα,

Ψυχολόγος / Ψυχοθεραπεύτρια, “IASIS | At Work”

.