Απολογισμός των τελικών εκδηλώσεων του προγράμματος
«ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στους Δήμους Ζίτσας, Σερβιών, Νέας Προποντίδας και Νάξου

.

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund με τίτλο YOUTH REACTION (YOUTH in REmote areas become ACTive citizens and take actION) έχει ως στόχο την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των νέων που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά, μέσω δημοκρατικών διαδικασιών.

.

Συγκεκριμένα, νέοι ηλικίας 18 έως 30 ετών, που κατοικούν στους Δήμους Ζίτσας, Σερβίων, Νέας Προποντίδας και Νάξου, θα εκπαιδευτούν πάνω στους τρόπους εμπλοκής με τα κοινά και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα συγκροτήσουν Συμβούλια Νέων, όπου θα μιλήσουν, θα ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις και τέλος, θα συν-διαμορφώσουν μία τοπική ατζέντα με προτάσεις πολιτικής που μπορούν να εφαρμοστούν στους Δήμους στους οποίους κατοικούν.

.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έργου, θα παραχθούν τα επιπρόσθετα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Δημιουργία μεθοδολογίας ενεργοποίησης και συμμετοχής των νέων στα κοινά
  • Κατασκευή προγράμματος κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού για τους νέους
  • Υλοποίηση e-learning προγράμματος για τους νέους
  • Παρουσίαση της αναπτυχθείσας τοπικής ατζέντας στο Δήμο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και οργάνωση συζήτησης στρογγυλής τραπέζης ανοιχτού διαλόγου

.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν οι Τελικές Εκδηλώσεις του έργου Youth Reaction. Κατά τη διάρκεια των εκδήλωσεων, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και οι προτάσεις πολιτικής που εκπονήθηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος YOUTH REACTION.

.

Το έργο Youth Reaction παρουσιάστηκε μέσω της ανακαλυπτικής, διερευνητικής και αφηγηματικής τεχνικής. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές ενεργούς συμμετοχής των νέων, τόσο στο πεδίο των δημοκρατικών διαδικασιών όσο και δράσεων που αφορούν την δίκαιη και πράσινη μετάβαση, αλλά και την προσωπική ανάπτυξη και ενδυνάμωση.

.

Στις τελικές εκδηλώσεις έλαβαν μέρος νέοι, εκπρόσωποι  των Δήμων και υπεύθυνοι χάραξης τοπικής πολιτικής, αλλά και εκπρόσωποι Κοινωνίας των Πολιτών και Φορέων.

.

Μέσω των τελικών εκδήλωσεων προσεγγίστηκαν μια ευάριθμη ομάδα 700+ συμμετεχόντων.

.

Στα πλαίσια του έργου δημιουργήκε το απολογιστικό βίντεο προγράμματος, καθώς και ηλεκτρονικά λευκώματα με στιγμές των εκδηλώσεων και των εκπαιδευτικών εργαστηρίων.

.

Ηλετρονικό Λεύκωμα: https://online.fliphtml5.com/joedb/pccb/#p=31

.

Το έργο YOUTH REACTION υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ΙΑΣΙΣ ΑμΚΕ και εταίρους την ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη – Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τον  OΡΙΖΟΝΤΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Horizon-Center of Research, Technology and Innovation).

.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

.

.