ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απολογισμός των εναρκτήριων εκδηλώσεων του προγράμματος

«ΥOUTH REACTION» Active citizens fund

Ο αντίκτυπος του Youth Reaction Week στις τοπικές κοινότητες!

.

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund με τίτλο YOUTH REACTION (YOUTH in REmote areas become ACTive citizens and take actION)έχει ως στόχο την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των νέων που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά, μέσω δημοκρατικών διαδικασιών.

.

Συγκεκριμένα, νέοι ηλικίας 18 έως 30 ετών, που κατοικούν στους Δήμους Ζίτσας, Σερβίων, Νέας Προποντίδας και Νάξου, θα εκπαιδευτούν πάνω στους τρόπους εμπλοκής με τα κοινά και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα συγκροτήσουν Συμβούλια Νέων, όπου θα μιλήσουν, θα ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις και τέλος, θα συνδιαμορφώσουν μία τοπική ατζέντα με προτάσεις πολιτικής που μπορούν να εφαρμοστούν στους Δήμους στους οποίους κατοικούν.

.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έργου, θα παραχθούν τα επιπρόσθετα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Δημιουργία μεθοδολογίας ενεργοποίησης και συμμετοχής των νέων στα κοινά
  • Κατασκευή προγράμματος κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού για τους νέους
  • Υλοποίηση e-learning προγράμματος για τους νέους
  • Παρουσίαση της αναπτυχθείσας τοπικής ατζέντας στο Δήμο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και οργάνωση συζήτησης στρογγυλής τραπέζης ανοιχτού διαλόγου

.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, τη 2η βδομάδα του Φεβρουαρίου, υλοποιήθηκε το Youth Reaction Week, όπου πραγματοποιήθηκε μία σειρά από 3 εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τους τρόπους κινητοποίησης και ενδυνάμωσης νέων που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι εναρκτήριες εκδηλώσεις λειτούργησαν ως έναυσμα για τη χαρτογράφηση των αναγκών των περιοχών και τον εντοπισμό νέων που θα ηγηθούν των Συμβούλιων Νέων και θα δράσουν για να φέρουν θετική αλλαγή στο περιβάλλον τους, εκπροσωπώντας όλες τις φωνές της νεολαίας της περιοχής.

.

Αναλυτικότερα, οι 3 αυτές εκδηλώσεις έλαβαν χώρα:

  • 06 Φεβρουαρίου στο Δήμο Ζίτσας
  • 08 Φεβρουαρίου στο Δήμο Σερβιών
  • 10 Φεβρουαρίου στο Δήμο Νέας Προποντίδας

ενώ το θέμα της ενεργοποίησης και υποστήριξης των νέων προσεγγίστηκε μέσα από 3 διαφορετικές θεματικές: (α) κοινωνική οικονομία, (β) προώθηση της ενεργούς συμμετοχή και (γ) αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

.

Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι οι εναρκτήριες εκδηλώσεις υλοποιήθηκαν με βάση τα πρότυπα της Βιωματικής Μη Τυπικής Μάθησης, με σκοπό να φέρει τους συμμετέχοντες σε άμεση επαφή με τα ζητήματα και τις θεματικές που παρουσιάστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές του εμπειρίες και ανάγκες. Το έργο YOUTH REACTION παρουσιάστηκε μέσω της ανακαλυπτικής, διερευνητικής και αφηγηματικής τεχνικής με στόχο τη βέλτιστη προσέγγιση των αναγκών της περιοχής με βάση τις δυνατότητες του έργου, ενώ χρησιμοποιήθηκε και μια σειρά διαδραστικών τεχνικών, όπως η παρουσίαση καλών πρακτικών με σκοπό την αξιοποίησή τους, η συλλογή αναγκών της τεχνικής του World Café, ενεργοποιώντας έτσι την πολυεπίπεδη δομημένη επικοινωνία των συμμετεχόντων και η ομαδική ανάπτυξη ενός προσχέδιου δράσεων και επόμενων βημάτων.

.

Στις εναρκτήριες εκδηλώσεις έλαβαν μέρος νέοι, εκπρόσωποι Δήμων και υπεύθυνοι χάραξης τοπικής πολιτικής, επαγγελματίες και εκπρόσωποι Κοινωνίας των Πολιτών και Φορέων.

.

Μέσω των εναρκτήριων εκδηλώσεων καταφέραμε να προσεγγίσουμε 2 00+ συμμετέχοντες, να βρούμε νέους που θα ηγηθούν των Τοπικών Συμβούλιων Νέων, να φτιάξουμε προσχέδια δράσεων βάσει αναγκών και ανανεώσουμε το ραντεβού μας με σκοπό τη σύσταση Τοπικών Συμβούλιων Νέων και την εκπαίδευση των μελών τους.

.

Το έργο YOUTH REACTION υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ΙΑΣΙΣ ΑμΚΕ και εταίρους την ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη – Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τον OΡΙΖΟΝΤΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Horizon-Center of Research, Technology and Innovation).

.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

.