ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απολογισμός της τελικής εκδήλωσης του προγράμματος
«ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στο Δήμο Ζίτσας

.

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund με τίτλο YOUTH REACTION (YOUTH in REmote areas become ACTive citizens and take actION) έχει ως στόχο την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των νέων που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά, μέσω δημοκρατικών διαδικασιών.

.

Συγκεκριμένα, νέοι ηλικίας 18 έως 30 ετών, που κατοικούν στους Δήμους Ζίτσας, Σερβίων, Νέας Προποντίδας και Νάξου, θα εκπαιδευτούν πάνω στους τρόπους εμπλοκής με τα κοινά και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα συγκροτήσουν Συμβούλια Νέων, όπου θα μιλήσουν, θα ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις και τέλος, θα συν-διαμορφώσουν μία τοπική ατζέντα με προτάσεις πολιτικής που μπορούν να εφαρμοστούν στους Δήμους στους οποίους κατοικούν.

.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έργου, θα παραχθούν τα επιπρόσθετα ακόλουθα αποτελέσματα:
• Δημιουργία μεθοδολογίας ενεργοποίησης και συμμετοχής των νέων στα κοινά
• Κατασκευή προγράμματος κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού για τους νέους
• Υλοποίηση e-learning προγράμματος για τους νέους
• Παρουσίαση της αναπτυχθείσας τοπικής ατζέντας στο Δήμο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και οργάνωση συζήτησης στρογγυλής τραπέζης ανοιχτού διαλόγου

.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, κατά την τρίτη εβδομάδα του Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η Τελική Εκδήλωση του Youth Reaction. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου, καθώς και οι προτάσεις πολιτικής που εκπονήθηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος YOUTH REACTION.

.

Το Youth Reaction «επισκέφθηκε» για ακόμα μία φορά το Δήμο Zίτσας το απόγευμα της Δευτέρας, 15 Ιανουαρίου 2024, όπου έλαβε χώρα η τελική εκδήλωση του προγράμματος στην Αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.Ι.Ε.Κ. Ζίτσας, προσεγγίζοντας το θέμα της επιχειρηματικότητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελική εκδήλωση υλοποιήθηκε βάσει των αρχών της Βιωματικής Μη Τυπικής Μάθησης, προκειμένου οι συμμετέχοντες να έρθουν σε άμεση επαφή με τα ζητήματα που παρουσιάστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές του εμπειρίες και ανάγκες.

.

Το έργο Youth Reaction παρουσιάστηκε μέσω της ανακαλυπτικής, διερευνητικής και αφηγηματικής τεχνικής με στόχο τη βέλτιστη προσέγγιση των αναγκών της περιοχής με βάση τις δυνατότητες του έργου. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές κοινωνικής οικονομίας με σκοπό την αξιοποίησή τους από τους νέους. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν από το Κέντρο Στήριξης ΚΑΛΟ, από τον πρόεδρο του Διεθνούς Κέντρου Για την Βιώσιμη Ανάπτυξη «ICSD», Στέφανο Πανακούλια. Στην συνέχεια, παρουσιάστηκε από εκπροσώπους του IASIS at Centro, IASIS at Work και Connect Family, η λειτουργία των Κοινοτικών Κέντρων, και υπογραμμίζοντας την σπουδαιότητα του ρόλου τους στην ενδυνάμωση και υποστήριξη των ατόμων στην ανάπττυξη της επιχειρηματικότητας.

.

Επιπρόσθετα, μέσα από τη διαδραστική τεχνική του World Café, ενεργοποιώντας την πολυεπίπεδη δομημένη επικοινωνία των συμμετεχόντων, ακολούθησε ομαδική εργασία ανάπτυξη ενός προσχέδιου δράσεων και βημάτων, τόσο για την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου όσο και για την χάραξη πολιτικών για ζητήματα που αφορούν τον τόπο τους.

.

Στην τελική εκδήλωση έλαβαν μέρος νέοι, εκπρόσωποι του Δήμου και υπεύθυνοι χάραξης τοπικής πολιτικής, αλλά και εκπρόσωποι Κοινωνίας των Πολιτών και Φορέων. Μεταξύ των συμμετεχόντων, την τιμητική παρουσία έδωσαν ο Δήμαρχος του Δήμου Ζίτσας, Πλιάκος Μιχάλης, , η Μπαλάφα Αικατερίνη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού, Νέας Γενιάς- Εθελοντισμού και εκδηλώσεων, ο Δημητρίου Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα, Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Πρασίνου, Αθλητισμού και συντήρησης αθλητικών υποδομών, ο Σιαφάκας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Δημοτικής Περιουσίας, Εσωτερικού Ελέγχου και Ψηφιακής Διακυβέρνησης όπως και εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας.

.

Μέσω της τελικής εκδήλωσης προσεγγίστηκε μια ευάριθμη ομάδα 120+ συμμετεχόντων, η οποία θα ηγηθεί του Τοπικού Συμβούλιου Νέων και θα κινητοποιήσει τους υπόλοιπους νέους της περιοχής.

.

Το έργο YOUTH REACTION υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ΙΑΣΙΣ ΑμΚΕ και εταίρους την ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη – Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τον  OΡΙΖΟΝΤΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Horizon-Center of Research, Technology and Innovation).

.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

.