ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απολογισμός της εναρκτήριας εκδήλωσης του προγράμματος «ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στο Δήμο Ζίτσας

.

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund με τίτλο YOUTH REACTION (YOUTH in REmote areas become ACTive citizens and take actION) έχει ως στόχο την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των νέων που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά, μέσω δημοκρατικών διαδικασιών.

.

Συγκεκριμένα, νέοι ηλικίας 18 έως 30 ετών, που κατοικούν στους Δήμους Ζίτσας, Σερβίων, Νέας Προποντίδας και Νάξου, θα εκπαιδευτούν πάνω στους τρόπους εμπλοκής με τα κοινά και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα συγκροτήσουν Συμβούλια Νέων, όπου θα μιλήσουν, θα ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις και τέλος, θα συν-διαμορφώσουν μία τοπική ατζέντα με προτάσεις πολιτικής που μπορούν να εφαρμοστούν στους Δήμους στους οποίους κατοικούν.

.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έργου, θα παραχθούν τα επιπρόσθετα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Δημιουργία μεθοδολογίας ενεργοποίησης και συμμετοχής των νέων στα κοινά
  • Κατασκευή προγράμματος κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού για τους νέους
  • Υλοποίηση e-learning προγράμματος για τους νέους
  • Παρουσίαση της αναπτυχθείσας τοπικής ατζέντας στο Δήμο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και οργάνωση συζήτησης στρογγυλής τραπέζης ανοιχτού διαλόγου

.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, τη 2η βδομάδα του Φεβρουαρίου, υλοποιήθηκε το Youth Reaction Week, όπου πραγματοποιήθηκε μία σειρά από 3 εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τους τρόπους κινητοποίησης και ενδυνάμωσης νέων που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι εναρκτήριες εκδηλώσεις λειτούργησαν ως έναυσμα για τη χαρτογράφηση των αναγκών των περιοχών και τον εντοπισμό νέων που θα ηγηθούν των Συμβούλιων Νέων και θα δράσουν για να φέρουν θετική αλλαγή στο περιβάλλον τους, εκπροσωπώντας όλες τις φωνές της νεολαίας της περιοχής.

.

­H αφετηρία του Youth Reaction Week ήταν ο Δήμος της Ζίτσας. Το πρωί της Δευτέρας 06 Φεβρουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη της ομάδας ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ στο ΕΠΑ.Λ. Βροσίνας με σκοπό την παρουσίαση του έργου και κινητοποίηση 60+ μαθητών, ενώ το απόγευμα έλαβε χώρα η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος YOUTH REACTION, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, προσεγγίζοντας το θέμα της ενεργοποίησης και υποστήριξης των νέων μέσα από την κοινωνική οικονομία.

.v

Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι η εναρκτήρια εκδήλωση υλοποιήθηκε με βάση τα πρότυπα της Βιωματικής Μη Τυπικής Μάθησης, με σκοπό να φέρει τους συμμετέχοντες σε άμεση επαφή με τα ζητήματα που παρουσιάστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές του εμπειρίες και ανάγκες.

.

Το έργο Youth Reaction παρουσιάστηκε μέσω της ανακαλυπτικής, διερευνητικής και αφηγηματικής τεχνικής με στόχο τη βέλτιστη προσέγγιση των αναγκών της περιοχής με βάση τις δυνατότητες του έργου. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές κοινωνικής οικονομίας με σκοπό την αξιοποίησή τους από τους νέους. Οι πρακτικές που παρουσιάστηκαν είναι το Φεστιβάλ Κοινωνικού χαρακτήρα «Connected We Stand» και το καινοτόμο σύστημα διαχείρισης πλεονάζοντος ρουχισμού «Fabric Republic»

.

Από την άλλη, η συλλογή των αναγκών πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδραστικής τεχνικής του World Café, ενεργοποιώντας έτσι την πολυεπίπεδη δομημένη επικοινωνία των συμμετεχόντων ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ομαδική εργασία ανάπτυξη ενός προσχέδιου δράσεων και επόμενων βημάτων.

.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση έλαβαν μέρος νέοι, εκπρόσωποι του Δήμου και υπεύθυνοι χάραξης τοπικής πολιτικής, αλλά και εκπρόσωποι Κοινωνίας των Πολιτών και Φορέων. Μεταξύ των συμμετεχόντων, την τιμητική παρουσία έδωσαν ο Ράδος Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού, η Παπαδημητρίου-Θεμελή, Χριστίνα, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η Μάγκου Κωνσταντίνα, Προϊστάμενη του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

­.