ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απολογισμός της εναρκτήριας εκδήλωσης του προγράμματος
«ΥOUTH REACTION» Active citizens fund και ο αντίκτυπός του στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

.

Το πρόγραμμα Active Citizens Fund με τίτλο YOUTH REACTION (YOUTH in REmote areas become ACTive citizens and take actION) έχει ως στόχο την εκπαίδευση και ενδυνάμωση των νέων που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές, και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής τους στα κοινά, μέσω δημοκρατικών διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, νέοι ηλικίας 18 έως 30 ετών, που κατοικούν στους Δήμους Ζίτσας, Σερβίων, Νέας Προποντίδας και Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, θα εκπαιδευτούν πάνω στους τρόπους εμπλοκής με τα κοινά και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, θα συγκροτήσουν Συμβούλια Νέων, όπου θα μιλήσουν, θα ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις και τέλος, θα συν-διαμορφώσουν μία τοπική ατζέντα με προτάσεις πολιτικής που μπορούν να εφαρμοστούν στους Δήμους στους οποίους κατοικούν.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του έργου, θα παραχθούν τα επιπρόσθετα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Δημιουργία μεθοδολογίας ενεργοποίησης και συμμετοχής των νέων στα κοινά
  • Κατασκευή προγράμματος κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού για τους νέους
  • Υλοποίηση e-learning προγράμματος για τους νέους
  • Παρουσίαση της αναπτυχθείσας τοπικής ατζέντας στο Δήμο και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και οργάνωση συζήτησης στρογγυλής τραπέζης ανοιχτού διαλόγου

Στο πλαίσιο του προγράμματος, τη 1η βδομάδα του Ιουλίου, υλοποιήθηκε η τέταρτη εναρκτήρια εκδήλωση του έργου Youth Reaction, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τους τρόπους κινητοποίησης και ενδυνάμωσης νέων που κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές. Η εναρκτήρια εκδήλωση λειτούργησε ως έναυσμα για τη χαρτογράφηση των αναγκών της περιοχής και τον εντοπισμό νέων που θα ηγηθούν των Συμβούλιων Νέων και θα δράσουν για να φέρουν θετική αλλαγή στο περιβάλλον τους, εκπροσωπώντας όλες τις φωνές της νεολαίας της περιοχής.

Το απόγευμα της Τρίτης 04 Ιουλίου 2023, έλαβε χώρα η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος YOUTH REACTION, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προσεγγίζοντας το θέμα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της ενεργοποίησης και υποστήριξης των νέων μέσα από την προώθηση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη.

.

Είναι σημαντικό να τονιστεί, ότι η εναρκτήρια εκδήλωση υλοποιήθηκε με βάση τα πρότυπα της Βιωματικής Μη Τυπικής Μάθησης, με σκοπό να φέρει τους συμμετέχοντες σε άμεση επαφή με τα ζητήματα που παρουσιάστηκαν, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές του εμπειρίες και ανάγκες.

.

Το έργο YOUTH REACTION παρουσιάστηκε μέσω της ανακαλυπτικής, διερευνητικής και αφηγηματικής τεχνικής με στόχο τη βέλτιστη προσέγγιση των αναγκών της περιοχής με βάση τις δυνατότητες του έργου. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές προώθησης της ιδιότητας ενεργού πολίτη ανάμεσα σε νέους. Μια από τις πρακτικές που ξεχώρισε με βάση τα σχόλια των συμμετεχόντων, ήταν το κέντρο νέων Connect Your City στη Βόρεια Εύβοια, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των νέων για την τοπική κοινωνία.

Από την άλλη, η συλλογή των αναγκών πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδραστικής τεχνικής του World Café, ενεργοποιώντας έτσι την πολυεπίπεδη δομημένη επικοινωνία των συμμετεχόντων ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ομαδική εργασία ανάπτυξη ενός προσχέδιου δράσεων και επόμενων βημάτων.

.

Στην εναρκτήρια εκδήλωση έλαβαν μέρος νέοι, εκπρόσωποι του Δήμου και υπεύθυνοι χάραξης τοπικής πολιτικής, αλλά και εκπρόσωποι Κοινωνίας των Πολιτών και Φορέων. Μεταξύ των συμμετεχόντων, την τιμητική παρουσία έδωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Αθλητισμού Πολιτισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Ευάγγελος Κατσάρας, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Σε όλη τη διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής θητείας, έχουμε λάβει σημαντικά μέτρα για την ενεργοποίηση των νέων στα τοπικά ζητήματα της Νάξου. Είναι σημαντικό να δώσουμε κίνητρα σε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τον τόπο μας, αφού πιστεύουμε στη νέα γενιά».

Μέσω της εναρκτήριας εκδήλωσης προσεγγίστηκε μια ευάριθμη ομάδα 20+ συμμετεχόντων διαφόρων ηλικιών, η οποία όμως θα ηγηθεί του Τοπικού Συμβούλιου Νέων και θα κινητοποιήσει τους υπόλοιπους νέους της περιοχής.

.

Λάβαμε θερμά σχόλια για το παρόν εγχείρημα και ανανεώσαμε το ραντεβού μας με σκοπό τη σύσταση του Τοπικού Συμβούλιου Νέων, την εκπαίδευση των μελών της και τη δημιουργία ενός Κοινωνικού Σχέδιου Δράσης και μιας Τοπικής Ατζέντας με προτάσεις πολιτικής.

.

Το έργο YOUTH REACTION υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την ΙΑΣΙΣ ΑμΚΕ και εταίρους την ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη – Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη, τον OΡΙΖΟΝΤΑ – ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Horizon-Center of Research, Technology and Innovation).

.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

.