Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, ως ένας οργανισμός πολύ ενεργός στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, συνεργάζεται, για άλλη μια φορά, με εταίρους και από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, με σκοπό να φέρουν από κοινού εις πέρας το Πρόγραμμα με τίτλο “Youth Workers Promoting Mental Health-YOU PRO ME” ( Oι Εργαζόμενοι Νεολαίας Προωθούν την Ψυχική Υγεία). Το YOU PRO ME ασχολείται με τις ικανότητες των Youth Workers (Εργαζομένων στον τομέα της Νεολαίας) που εργάζονται με νέους μεταξύ 15 και 25 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες με την ψυχική τους υγεία.

Ο/Η Youth Worker είναι μια επαγγελματική προσωπικότητα, επίσημα αναγνωρισμένη σε ορισμένες Eυρωπαϊκές χώρες, η οποία εμπίπτει στα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  1. Εργάζεται κυρίως με βάση τα εργαλεία της μη τυπικής εκπαίδευσης, εντός διαφόρων εργασιακών πλαισίων και τομέων που ασχολούνται με τη Νεολαία (κοινωνικός τομέας, υγεία, εκπαίδευση, κλπ.). Με τον όρο μη τυπική εκπαίδευση εννοούμε οποιαδήποτε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.
  2. Εργάζεται για την προώθηση της ανάπτυξης των κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων των νέων, της συμμετοχής τους στην κοινωνική ζωή και της ενίσχυσης της συμβολής τους στην κοινωνία όπου ζουν και δραστηριοποιούνται.
  3. Έχει ως κεντρικό πυλώνα στον εργασιακό του ρόλο την ενίσχυση της διάστασης και της σημασίας των ομάδων και του δικτύου σχέσεων εντός των οποίων υπάγεται το κάθε νεαρό άτομο (οικογένεια, ομάδα ομότιμων, κοινότητα, κλπ.).

Παρόλο που στην χώρα μας δεν υπάρχει ακόμη επαγγελματική αναγνώριση αυτού του επαγγέλματος σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει μια μακρά παράδοση παρεμβάσεων και καλών πρακτικών γύρω τον κλάδο του Youth Work!

Επομένως, σε αυτό το σημείο της υλοποίησης του προγράμματος, σκοπός μας είναι να συλλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα, μέσω συνεντεύξεων, από τα άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Νεολαίας πιο ενεργά από κάθε άλλο κλάδο, τους Youth Workers. Σκοπός της συλλογής δεδομένων είναι η εξερεύνηση τoυ ρόλου και του προφίλ ενός Youth Worker που εργάζεται με άτομα με ψυχικές δυσκολίες, καθώς και η διάγνωση των αναγκών αυτής της επαγγελματικής ομάδας.

Μεταξύ αυτών, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο και ενδιαφέρον αν θα μπορούσατε να περιγράψετε τις γνώσεις σας, τις προτάσεις και τις απόψεις σας, σχετικά με τις παρακάτω ερωτήσεις.

 

Θα ήταν πολύ ωφέλιμο για την έρευνα εάν απαντούσατε σε κάθε ερώτηση σε βάθος και λεπτομερώς, υποστηρίζοντας και παρέχοντας παραδείγματα για την υποστήριξη των ιδεών σας.

 

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο:

https://forms.gle/Qw2magSW3aTunGZR9

 

Σας ευχαριστούμε για τη διαθεσιμότητα και τη βοήθειά σας στην εκτέλεση του έργου μας.

Με εκτίμηση,
H ομάδα του Τμήματος RnD της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ