Στις 5 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνάντηση βασικών εμπειρογνωμόνων του προγράμματος YES WE CAN, για να συζητηθεί και να επικυρωθεί ο οδηγός για τους ανώτερους εκπαιδευτικούς με την προσαρμογή της μεθοδολογίας FREIRE, της διαδικασίας αλλά και των επόμενων βημάτων του έργου.

 

👉Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου. https://yes-we-can.swifterr.com/

 

___________________________________________________

On the 5th of January the key experts of the project YES WE CAN met online to discuss and validate the guide for senior educators with the adaptation of the FREIRE methodology, the process and the next steps.

 

👉 For more information please visit the project website: https://yes-we-can.swifterr.com/