Στις 23 Νοεμβρίου 2020, η κοινοπραξία του νέου προγράμματος #erasmus+, που η ΑμκΕ ΙΑΣΙΣ είναι εταίρος «United for Global Goals», πραγματοποίησε την πρώτη διαδικτυακή συνάντηση.

Εταίροι από Γαλλία – Forcoop C.O.R.A. Venezia Societa’ Cooperativa,
Ιταλία – Consorzio Servizi Sociali,
Πορτογαλία – Associação Nacional Para A Acção Familiar,
Βέλγιο – Centre d’Information et d’Education Hainaut Centre
και Κροατία – Institute for Professional Development of Youth

συγκεντρώθηκαν διαδικτυακά παρά τη δύσκολη κατάσταση της πανδημίας για να ξεκινήσουν μια νέα περιπέτεια.

🔜 Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγής πρακτικών μεταξύ των εταίρων που ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο #TandemPlus για να μάθουν και να μοιραστούν εμπειρίες μεταξύ φορέων ΕΕΚ σχετικά με το θέμα των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης Agenda 2030, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών , δράσεις μάθησης και ένταξης που έχει υιοθετήσει κάθε εταίρος ή είναι πρόθυμος να μοιραστεί για την αντιμετώπιση προκλήσεων που προσδιορίζονται σε τρεις συγκεκριμένους στόχους της Ατζέντας 2030, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε ευρωπαϊκή κοινότητα και χώρα.
Οι προσδοκίες, η περιέργεια και ο ενθουσιασμός είναι όλα εκεί! 😄

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες ενημερώσεις! 🤙

Παρά την απόσταση #keepUnited 💞🌎