👊 👊 Παρά την πανδημία του COVID-19, κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να παραμείνουμε ενωμένοι/ες!

‼ Η IAΣΙΣ ΑμΚΕ μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες του έργου “SUPPORT ME” από Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Γερμανία, πραγματοποιούν τακτικά online meetings, προκειμένου να παρακολουθούν την πρόοδο του έργου.

🔥 Το έργο “SUPPORT ME” στοχεύει στο να βοηθήσεις τους επαγγελματίες Εκπαιδευτές, αλλά και τους εθελοντές που εργάζονται με μετανάστες ή/και πρόσφυγες, παρέχοντας τους εκπαιδευτικό υλικό πάνω σε ένα ευρύ φάσμα θεματικών, όπως για παράδειγμα το τραύμα, η ανθεκτικότητα, η διαφορετικότητα και διατήρηση της ευεξίας.

Μείνετε συντονισμένοι/ες για περισσότερα! Και μείνετε ενωμένοι/ες! 🤜 🤛

 


 

👊 👊 Despite the COVID-19 pandemic, we are doing our best to stay connected!

‼ IASIS NGO, alongside with the rest of the partners of the “SUPPORT ME” Project from Greece, France, Italy, Spain and Germany, are having regular virtual meetings, in order to catch up with the project’s progress.

🔥 The “SUPPORT ME” Project aims at assisting professional trainers and volunteers who work with migrants/refugees, by providing educational material on a wide range of areas, such as Trauma, Resilience, Diversity and maintaining Wellness.

Stay tuned for more! And stay connected! 🤜 🤛