Δια Βίου Μάθηση

Home/Δια Βίου Μάθηση

Έρευνα & ανάπτυξη

2019-08-06T09:54:57+00:00

Στον τομέα της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης, από το 2015, η ΑμΚΕ «ΊΑΣΙΣ» λειτουργεί πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης, δίνοντας έτσι την ευκαιρία τόσο στους πληθυσμούς στόχους του, όσο και τους νέους επιστήμονες του κλάδου να καταρτιστούν σε πολλά αντικείμενα του κλάδου των ανθρωπιστικών σπουδών και σε άλλα