Η μη βίαιη επικοινωνία είναι μια μέθοδος επικοινωνίας, η οποία αναπτύχθηκε από τον Αμερικανό Ψυχολόγο Marshall Rosenberg (1934-2015), ως ενας τρόπος επίλυσης συγκρούσεων με ειρηνικό τρόπο.

Η μη βίαιη επικοινωνία είναι μια φιλοσοφία, μια στάση ζωής, η οποία χρειάζεται συνεχώς να καλλιεργείται. Εστιάζει στα συναισθήματα και τις ανάγκες του ατόμου και των άλλων.

Στόχος της μη βίαιης επικοινωνίας είναι ο επαναπροσδιορισμός του τρόπου με τον οποίο εκφραζόμαστε, αλλά και του τρόπου με τον οποίο ακούμε τους άλλους. Στη Μη Βίαιη Επικοινωνία δεν εστιάζουμε τόσο στις λύσεις των προβλημάτων, αλλά στην επαφή ανάμεσα στους ανθρώπους και στην ενίσχυση της διαπροσωπικής σχέσης.

Σύμφωνα με τη μέθοδο υπάρχουν 4 βασικά βήματα να ακολουθήσουμε.

 

Πάμε να τα δούμε:

Σκοπός της Μικροδιδασκαλίας είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευόμενοι πάνω στο εργαλείο της μη βίαιης επικοινωνίας και να την καλλιεργήσουν εφαρμόζοντάς την στην καθημερινότητά τους.


Εκπαιδευτικοί στόχοι

Γνώσεις: Απόκτηση νέας γνώσης πάνω σε ένα καινοτόμο εργαλείο για την υγιή επικοινωνία

Δεξιότητες: Βελτίωση της επικοινωνίας, ευελιξία, αναπλαισίωση, έκφραση συναισθημάτων

Στάσεις: Αλλαγή στον τρόπο προσέγγισης και αντιμετώπισης των καταστάσεων

Πατήστε το κουμπί "Κατεβάστε το!", εισάγετε το email σας, και θα σας αποσταλεί το αρχείο στο email που χρησιμοποιήσατε

Κατεβάστε το!

Στείλε το link στο: