Η ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ παρουσιάζει το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ «Readjusting to life – The Development of an Innovative Online Guide for the Social Inclusion of People with Acquired Disabilities».

 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, η κοινοπραξία του έργου «Readjusting to life» είναι πολύ αισιόδοξη και πραγματοποίησε τη πρώτη του συνάντηση διαδικτυακά.

 

Το πρόγραμμα «Readjusting to life» στοχεύει να βοηθήσει τα άτομα με επίκτητη αναπηρία και τις οικογένειές τους να προσαρμοστούν στην κοινωνική ζωή καθοδηγώντας τους ως μέλη της κοινωνίας και στον χώρο εργασίας, καθώς είναι ένα σημαντικό ζήτημα που μοιράζονται πολλές χώρες.

 

Μια κοινοπραξία με εταίρους από την Τουρκία, τη Σκωτία, την Ελλάδα και την Ισπανία συζήτησε το θέμα σχετικά με το πώς να υποστηρίξει άτομα με επίκτητη αναπηρία να αναπροσαρμόσουν ομαλά τη ζωή τους για κοινωνική ένταξη και κατέληξε στο συμπέρασμα της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός διαδικτυακού οδηγού για να βοηθήσει την ομάδα-στόχο να αναπροσαρμόσει τη ζωή τους κάνοντας τη όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμη.

 

Μείνετε μαζί μας στις επόμενες φάσεις του έργου.