Στις 26 Ιανουαρίου, η κοινοπραξία του Erasmus+ έργου AMEDY – Active Media Education for Disabled Youth, συζήτησε για τα τελικά βήματα αυτού του επιτυχημένου έργου καθώς προχωρά στην ολοκλήρωσή του.

 

Συγκεκριμένα, τις τελευταίες πινελιές του εγγράφου στρατηγικής υποστήριξης και ο προγραμματισμός των εθνικών τελικών συνεδρίων.

 

Μείνετε συνδεδεμένοι για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τη συμμετοχή σας στο τελικό συνέδριο.

 

Διαβάστε περισσότερα 👉 https://project-amedy.eu/

 


 

On 26th of January the consortium of E+ project AMEDY – Active Media Education for Disabled Youth, discussed about the final steps of this successful project as it goes towards its completion.

 

Specifically, the final touches of the support strategy paper and planning of the national multiplier events.

 

Keep connected for more information for your participation in the multiplier events.

 

Read more 👉 https://project-amedy.eu/