Η επιμονή και η θετική διάθεση της κοινοπραξίας του Erasmus+ έργου ReStory εξαλείφει τυχόν περιορισμούς Covid και συνεχίζει την εφαρμογή του με τις ομάδες εστίασης να πραγματοποιούνται άψογα.

Τα κύρια θέματα συζήτησης ήταν:

  • Τεχνικές «σπασίματος πάγου»
  • Δημιουργικές δραστηριότητες, όπως παιχνίδια αφήγησης ιστοριών
  • Ανατροφοδότηση και ενημέρωση εργαλείων

 

Αυτό θα μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε τις ομάδες εστίασης με τις ομάδες στόχου του ReStory πιο σωστά.

Μείνετε συντονισμένοι για τα επόμενα βήματα!

 


 

The Erasmus+ ReStory Project consortium persistence and positiveness eliminates any Covid limitations and barrierless-ly continuing its implementation with the Focus Group Sessions being conducted flawlessly.

 

The main topics of discussion were:

  • Ice-breaking techniques
  • Creative activities such as story-telling games
  • Feedback and Debriefing of tools

 

That will help us plan and implement the focus groups with ReStory target groups.

Stay tuned for the next steps!