Το IASIS παρουσιάζει το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + Mi Window.

 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τον COVID-19, η κοινοπραξία του έργου Mi Window είναι πολύ αισιόδοξη και πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος διαδικτυακά.

 

Το έργο Mi Window στοχεύει στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών στον εντοπισμό, την απόκριση και την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη που προκαλούνται από τραύμα / πρώιμο τραύμα κάτω των 5 ετών και να ανταποκρίνονται σύμφωνα με την τρέχουσα ψυχολογική και νεύρο-επιστημονική έρευνα.

 

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι:

  1. Καθηγητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  2. Youth Leaders.
  3. Κάθε άλλος επαγγελματίας που πραγματοποιεί μαθήματα με άτομα που έχουν βιώσει τραύμα κάτω των 5 ετών.

 

Μείνετε μαζί μας στις επόμενες φάσεις του έργου.