Το IASIS παρουσιάζει το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + LOG IN.

 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τον COVID-19, η κοινοπραξία του έργου LOG IN είναι πολύ αισιόδοξη και πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος διαδικτυακά.

 

Το έργο LOG IN, στοχεύει στην προώθηση της πρόσβασης σε στέγαση χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρίες και ως εκ τούτου προωθεί την αυτονομία και την κοινωνική ενδυνάμωση τους. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα LOG IN παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για εξειδικευμένους επαγγελματίες στην Ευρώπη που μπορούν να παρέχουν απαντήσεις σε άτομα με αναπηρία στον τομέα της στέγασης χωρίς αποκλεισμούς.

 

Οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι:

  1. Φροντιστές ή / και εθελοντές / υπάλληλοι για άτομα με αναπηρία από το οικογενειακό περιβάλλον.
  2. Εκπαιδευτές που συνεργάζονται με φροντιστές για την παροχή γνώσεων και τεχνογνωσίας όσον αφορά το κοινό σπίτι.
  3. Άτομα με αναπηρία.
  4. Λοιποί ενδιαφερόμενοι: συνεργασία με τους οργανισμούς εταίρους και με άλλους ενδιαφερόμενους ή / και εταίρους σχετικούς με την αναπηρία.

 

Μείνετε μαζί μας στις επόμενες φάσεις του έργου.