Το @IASIS παρουσιάζει το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + “ ARTIVATE ”.

 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας για τον COVID-19, η κοινοπραξία του έργου “ ARTIVATE ”. είναι πολύ αισιόδοξη και πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος διαδικτυακά.

 

Το έργο ARTIVATE στοχεύει στην υιοθέτηση της εφαρμογής Ψυχοεκπαίδευσης με βάση τη Θεραπεία Τέχνης για την υποστήριξη της συμμετοχής ενηλίκων με μαθησιακές δυσκολίες στην εκπαίδευση ενηλίκων.

 

Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου είναι: Επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικοί που εργάζονται με άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, εκπαίδευτες ενηλίκων και ενήλικες με μαθησιακές δυσκολίες ως τελικοί δικαιούχοι.

 

Μείνετε μαζί μας στις επόμενες φάσεις του έργου.

 

___________________________________________________________

 

IASIS presents it’s new European Erasmus+ project “ARTIVATE”.

 

During the COVID-19 lockdown the partnership of “ARTIVATE” project are very optimistic and realized the Kick off meeting online.

 

ARTIVATE project aims to foster the implementation of Art Therapy Based Psychoeducation to support the participation of adults with Learning Disabilities in Adult Education.

 

The main target group of the project are: Healthcare professionals, teachers who work with people with LD and adult education and adults with learning disabilities as final beneficiaries.

 

Stay with us during the next phases of the project.