Περιγραφή σεμιναρίου

Κοινή συνισταμένη όλων των θεωρητικών τάσεων είναι ότι ο εαυτός ή η αυτοαντίληψη είναι βασικός παράγοντας στη δημιουργία κινήτρων συμπεριφοράς και στην απόκτηση μιας ισορροπημένης και υγιούς προσωπικότητας. Η αντίληψη του εαυτού μας επηρεάζει τα συναισθήματα, τις στάσεις, τις πεποιθήσεις και τη συμπεριφορά μας. Μια θετική στάση προς τον εαυτό προστατεύει και ενισχύει το άτομο στις συναλλαγές του με τους άλλους και τον κόσμο.

 

Μαθησιακά/επιδιωκόμενα αποτελέσματα
Σκοπός της Μικροδιδασκαλίας είναι να προσανατολιστούν και να προβληματιστούν οι αναγνώστες αναφορικά με την αυτοαντίληψη τους και την αυτοεκτίμηση τους. Μέσα από τεχνικές και ασκήσεις θα μπορέσουν να δουν στο εδώ και τώρα τον εαυτό τους και να θέσουν στόχους για το μέλλον.

 

Κατεβάστε τη μικροδιδασκαλία εδώ

Πατήστε το κουμπί “Κατεβάστε το!”, εισάγετε το email σας, και θα σας αποσταλεί το αρχείο στο email που χρησιμοποιήσατε

Κατεβάστε το!

Στείλε το link στο: