Παρά την πανδημία του COVID-19, η κοινοπραξία του έργου @Assess Plus κατάφερε να οριστικοποιήσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο ικανοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων (IO1), καθορίζοντας για πρώτη φορά τις ικανότητες, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την υποστήριξη των ελέγχων δεξιοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω ψηφιακών εργαλείων.

Στη διαδικτυακή συνάντηση, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία του ASSESS PLUS Virtual CAMPUS και επίσης λύσεις για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της πανδημίας.

Μείνετε μαζί μας για τα επόμενα βήματα του έργου και μην ξεχάσετε να επισκεφθείτε τη σελίδα μας στο Facebook, follow και thumbs up και τον ιστότοπό μας για περισσότερες πληροφορίες.

http://www.assess-plus.eu/

https://www.facebook.com/ASSESS_Plus_Project-111929950240245/